Brood is leven – Vastencampagne Pax Christi International

Tijdens deze vastenperiode wil Pax Christi International met de Brood is Leven-campagne het grote leed van de burgers in Syrië onder de aandacht brengen, en solidariteit betuigen met diegenen die proberen te overleven in Syrië of als vluchteling in de omringende landen. De Brood is Leven-campagne begon op 13 februari en loopt tot 31 maart 2013.

Het tekort aan brood, het basisvoedsel van de Syriërs, maakt het leed van de burgerbevolking zo mogelijk nog acuter. Dat tekort wordt mede veroorzaakt door het opzettelijk bombarderen van bakkerijen. Syrische burgers menen dat de Syrische autoriteiten de voedselcrisis gebruiken als een vorm van collectieve straf voor hun oproep tot vrijheid.

Pax Christi International roept alle Pax Christi-lidorganisaties en vrienden van over de hele wereld op om het lot van de Syrische burgerbevolking kenbaar te maken en met gebed en vasten wereldwijd hun solidariteit te tonen; om het Syrische volk, dat zich in de steek gelaten voelt door de rest van de wereld, steunbetuigingen te sturen; en om te pleiten voor effectieve humanitaire hulp .

Info en achtergrond bij deze vastenactie