Internationale vrouwendag – 8 maart 2013

Op 8 maart 2013 organiseren de Vrouwenraad en zijn leden, samen met de Wereldvrouwenmars en het Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) voor de derde maal een solidariteitsactie met vrouwen in de hele wereld. De actie heeft als thema “De impact van de financieel-economische crisis op vrouwen wereldwijd”. Op deze Internationale Vrouwendag tonen de Belgische  vrouwenbewegingen hiermee solidariteit met alle vrouwen die door de sociale hervormingen en besparingsmaatregelen de prijs van de crisis betalen.

Drie vrouwen komen aan het woord om te getuigen over de gevolgen van de huidige crisis op internationaal, Europees en Belgisch niveau.

Iedereen kan haar of zijn boodschap mee geven aan de internationale, Europese en/of Belgische overheid. Zet uw eisen, vragen, wensen, dromen… op spandoeken, posters, papier of textiel…  en hang ze op aan de ‘symbolische brug’ op het Muntplein. De boodschappen worden en in een later stadium overgemaakt aan het beleid.

Afspraak op 8 maart om 12u30 op het Muntplein in Brussel, waar een symbolische brug wordt aangelegd.

Meer info.