Agenda

Terug naar overzicht
28 april 2017

conferentie | Brussel

Jong & Van Zin organiseert op 28 april 2017 een inspiratiedag "Peer Support". Sabine Coppens van NOM voor peer-mediation en Olivier Forges vanuit het expertisecentrum Theater van de Onderdrukten doen mee aan de speeddacte.

29 april 2017

vorming, workshop | Brussel

Sortir de la violence en Pax Christi Vlaanderen organiseren een vormingsdag met 18 workshops over Geweldloosheid. Sortir de la violence et Pax Christi Vlaanderen organisent une journée de formation avec 18 ateliers sur la Non-violence.

29 april 2017

| Antwerpen

Gastvrij Antwerpen is het warmste feest van Antwerpen in de wereld. 29 april 2017 in de Roma: een kans voor ontmoetingen tussen locals en nieuwe Antwerpenaren, een kans om je gastvrijheid te tonen, en natuurlijk om te eten, dansen en zelf te zingen!

22 maart, 2017 - 14:00

Opleiding Vredeseducatie: ideologisch/ godsdienstig geweld en geweldloosheid

Op woensdag 22 maart 2017 heeft de vijfde sessie plaats in de Opleiding Vredeseducatie 2017. Thema: ideologisch/ godsdienstig geweld en geweldloosheid.

Rik Pinxten, Wilfried Decoo en Abied Alsuaiman hebben het over ideologisch/ godsdienstig geweld en geweldloosheid bij de mormonen en in de islam.

  • Rik Pinxten is onderzoeker in de culturele antropologie aan de Universiteit Gent
  • Wilfried Decoo is academicus en professor emeritus aan de UA. Hij bekeerde zich tot het mormonisme.
  • Abied Alsuaiman is hoofd van de onderzoeksgroep ‘Translation Technology’ van de onderzoekseenheid ‘Translation Studies’ aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij is ook medestichter van de ‘Arabic Translators International’ (ATI).

De Opleiding Vredeseducatie is stilaan een begrip aan het worden voor mensen die op zoek zijn naar theorie en handvaten om te leren omgaan met conflicten en geweld in de eigen leefwereld of in het maatschappelijk werkveld. De opleiding bestaat uit tien sessies over uiteenlopende onderwerpen en wordt geopend met een academische zitting.

Ook in 2017 kan je weer deelnemen aan een gevarieerd en verzorgd programma. Na één jaar deelname krijgt u een attest van aanwezigheid. Als u de opleiding gedurende twee jaar volgt, krijgt u een attest van Consulent in Conflicthantering en Geweldpreventie en na vijf jaar opleiding mag u zich Ambassadeur van de Opleiding Vredeseducatie noemen.

Locatie: Campus UA De Meerminne, lokaal M-005, Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen.

Aanvang: van 14 tot 17 u.

Inschrijven: via rogerboonen@hotmail.com; per sessie betaalt u 12 euro (7 euro voor gepensioneerden en studenten), voor 10 sessies betaalt u 100 euro (50 euro voor gepensioneerden en studenten) op rekeningnummer BE92 0688 9137 1423 t.a.v. Roger Boonen stuurgroep Opleiding Vredeseducatie.

Pax Christi Vlaanderen zit in de stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie.

Download de folder van de opleiding