Pax Christi International

Artikel | Op 21 april 2017 bezocht een delegatie van Pax Christi International het kabinet van de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini.

Standpunt |

Pax Christi International publiceerde op 11 april 2017, in de week voor Pasen, een verklaring over de voortdurende oorlog en misdaden tegen de menselijkheid in Syrië.

Studiedag | Op vrijdag 21 april 2017 organiseert Pax Christi International een panelgesprek over geweldloze strategieën en methodes. De focus ligt op het EU-beleid en de Europese aanpak van de conflicten in de wereld.

Standpunt, Uitnodiging | Pax Christi International roept de EU op om zich kritischer op te stellen tegen Israëlische beleidsdaden die indruisen tegen het internationaal recht.

Uitnodiging | Met het project Young Peace Journalists wil Pax Christi International verhalen van vluchtelingen en asielzoekers meer onder de aandacht brengen.

Standpunt | In zijn reflectie bij de jaarwisseling roept Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, op om in deze tijden van onzekerheid en politieke ommekeer meer te investeren in vredesopbouw en civiele maatschappij.

Standpunt | Pax Christi International stuurde op 16 december 2016 een verklaring uit over de dramatische ontwikkelingen in Aleppo.

Standpunt | De internationale vredesbeweging vat het momentum van het 'herdenkingsjaar' 2017 aan om op te roepen tot een nieuw vredesproces voor Palestina en Israël.

Verslag | Op donderdag 17 november 2016 reikte Pax Christi International in Genève de jaarlijkse Peace Award uit aan twee Pakistaanse mensenrechtenorganisaties.

Standpunt | Pax Christi International legde op 8 november 2016 een verklaring af op de 8ste Toetsingsconferentie over de Conventie over Biologische en Chemische Wapens in Genève.

Persbericht | Pax Christi International juicht de beslissing van de Algemene Vergadering van de VN toe, om in 2017 onderhandelingen op te starten over een kernwapenverbod.

Aankondiging | Pax Christi International kent de jaarlijkse International Peace Award toe aan twee mensenrechtenorganisaties in Pakistan.

Standpunt | Pax Christi International doet een dringende oproep om het geweld in Mosoel een halt toe te roepen en de burgers te beschermen.

Standpunt | De VN riep 24 oktober 2016 uit tot actiedag voor vrede in Syrië. Naar aanleiding van deze dag roept Pax Christi International in een verklaring op om een einde te maken aan het geweld in het verscheurde land.

Artikel | Op 18 oktober 2016 organiseerde het Instituut voor Religie en Vrede in Wenen een conferentie. Pax Christi International gaf er een inleiding over vluchtelingen en migratie,

Standpunt | Pax Christi International noemt de nee-stem van de Colombianen tegen het vredesakkoord tussen hun regering en de FARC 'een stapsteen naar een sterker vredesproces'.

Uitnodiging, Aankondiging | Op vrijdag 14 oktober 2016 organiseert Pax Christi International samen met de Filipijnse lidorganisatie in Brussel een event over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen.

Artikel | Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede richtten de vredesbewegingen een gezamenlijke verklaring aan de VN-lidstaten.

Aankondiging | Van 30 september tot 2 oktober 2016 loopt in Berlijn een wereldcongres over vrede en ontwapening: Disarm! For a Climate of Peace – Creating an Action Agenda.

Standpunt | Pax Christi International roept op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld in Syrië en de herstart van de Syrië-onderhandelingen in Genève.

Aankondiging | De september 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Naar aanleiding van de wereldwijde herdenkingen van de atoomaanvallen op de Japanse steden Hirhosima en Nagasaki, in 2016 71 jaar geleden, bracht Pax Christi International een verklaring uit.

Aankondiging | Pax Christi International is vertegenwoordigd op de voorbereidende vergadering voor de 8ste Toetsingsconferentie over Biologische en Chemische Wapens in Genève.

Standpunt | Pax Christi International staat stil bij de aanslagen van de voorbije maanden, vaak gepleegd in naam van God, en bij de groeiende angst en wantrouwen binnen onze samenleving.

Aankondiging | De augustus 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Pax Christi reageert op de aanslag in Rouen.

Artikel | Pax Christi International bericht over de spanningen tussen Turkije, de EU en de rest van de wereld, na de couppoging van 15 juli 2016.

Standpunt | Pax Christi International is bijzonder bezorgd over de escalatie van geweld in Zuid-Soedan.

Standpunt | Pax Christi International publiceerde volgende verklaring, als reactie op de vreselijke aanslag in Nice.

Persbericht | Pax Christi International spreekt haar solidariteit uit met de slachtoffers van de bomaanslag van zaterdag 2 juli 2016 in Bagdad.

Aankondiging | De mei 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Aankondiging | De juli 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Aankondiging | Op 23 juni 2016 opende Pax Christi International feestelijk haar nieuwe kantoren in Brussel.

Aankondiging | Op 29 en 30 juni 2016 heeft in Genève een internationale VN-conferentie plaats, ter ondersteuning van vrede in Israël en Palestina.

Aankondiging | De juni 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Artikel | Jan Gruiters van PAX Nederland gaat in een bijdrage op Kerknet in op het thema van de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige vrede, die in april 2016 plaatshad in Rome.

Aankondiging | Op woensdag 18 mei 2016 heeft in het huis van de Stichting Ulburghs in Zolder een open avond plaats over de toekomst van Syrië.

Standpunt | Van 11 tot 13 april 2016 bogen deelnemers uit de hele wereld zich tijdens een congres in Rome over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede.

Artikel | Greet Vanaerschot ging begin maart 2016 aan de slag als nieuwe algemeen secretaris van Pax Christi International. Kerk & Leven had een gesprek met haar.

Aankondiging | Op 18 april 2016, Global Day of Action against Militairy Spending, organiseert het International Peace Bureau (IPB) een conferentie over een evenrediger verdeling van middelen tussen militaire en sociale doelstellingen.

Aankondiging | De april 2016-editie van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Pax Christi International en de Wereldraad van Kerken roepen in een gezamenlijke verklaring op om een einde te stellen aan het geweld in Syrië en toe te werken naar een politieke transitie.

Aankondiging | Pax Christi International is voor haar internationaal secretariaat in Brussel op zoek naar een Senior Advocacy Officer.

Aankondiging | Greet Vanaerschot is door het bestuur van Pax Christi International benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de internationale vredesbeweging.

Aankondiging | De maart 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!.

Signs of Hope for Syria

Aankondiging |

Vijf jaar geleden begon de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam verzet in Syrië. Vandaag lijkt de situatie schrijnender dan ooit.

Aankondiging | De januari 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Artikel | Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International, is door de Public Peace Prize-kiezers uitgeroepen tot internationaal erkend vredesmaker.

Artikel | Een internationale coalitie van meer dan dertig ngo’s juicht de uitkomst toe van ‘Supporting Syria And the Region’, de donorconferentie ten voordele van Syrië en de opvangende buurlanden.

Artikel | De wereldleiders die in Londen samenzitten over de toestand in Syrië moeten zich engageren tot een ambitieus transformatieplan voor de Syrische vluchtelingen en de landen in de regio die hen opvangen. Dat zegt een internationale coalitie van ngo’s.

Aankondiging | De februari 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!.

Artikel | In het kader van de geplande Syrië-gesprekken in Genève doet Pax Christi International een oproep aan de beleidsvoerders om het politiek proces kracht bij te zetten.

Artikel | Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International, is genomineerd voor de Public Peace Prize 2016, de enige vredesprijs ter wereld waarbij de stem van het publiek de doorslag geeft.

Artikel | Pax Christi International bracht een verklaring op de Biological Weapons Convention Meeting of States Parties.

| De december 2015-editie van de Pax Christi International Newsletter is uit!

Artikel | N.a.v. het jaar van de Barmhartigheid roept Pax Christi International op tot een grotere solidariteit met de vluchtelingen en een aanpak van de oorzaken van migratie.

| De oktober 2015-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Pax Christi International uit haar diepe bezorgdheid over het escalerend geweld in Israël en Palestina.

| De november 2015-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

| De verklaring van Pax Christi International.

| Pax Christi International wil dat alles in het werk wordt gesteld om het stappenplan dat een einde moet stellen aan de ontwrichtende oorlog in Syrië te doen slagen.