Conflictgebieden

Pax Christi Vlaanderen werkt actief mee aan vredesopbouw in verschillende conflictgebieden. De aanpak is gevarieerd, zowel wat partners betreft als de methodieken en strategieën. Zo geven we zelf vredeseducatie aan bepaalde doelgroepen ter plaatse of helpen wij bemiddelen, maar we laten ook de lokale experts aan het woord en zetten hen aan het werk. Zij hebben immers de terreinkennis, zij kennen de lokale noden. Met de informatie die wij van onze partners ontvangen, doen wij aan beleidsbeïnvloeding in België en sensibiliseren wij de Belgische bevolking. Daarnaast bekijken wij ook de gevolgen van de conflicten voor onze samenleving, bijvoorbeeld doordat er vluchtelingen bescherming zoeken in België. Pax Christi Vlaanderen werkt momenteel in drie gebieden: Palestina-Israël (Midden-Oosten), Kaukasus-Rusland (Oost-Europa) en Congo-Rwanda-Burundi (Centraal-Afrika).

De werking wordt gesteund door de werkgroepen Midden-Oosten, Centraal-Afrika en Oost-Europa. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de rubrieken in de linkerkolom.

Voor andere conflictgebieden doet Pax Christi Vlaanderen een beroep op Pax Christi International en haar secties.