|
25 januari 2016

Downloads

Pax Christi Vlaanderen opnemen in uw testament?

Duolegaat: iets voor mij?

De techniek van het duolegaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel als Pax Christi Vlaanderen en een ander deel aan zijn erfgenamen. Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Hoe werkt de techniek van het duolegaat?

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een neef of nichtje, een vriend of vriendinn moet dus een flink deel van de erfenis afstaan aan de belastingen. Tenzij je een deel van je vermogen overmaakt aan een goed doel en die verplicht wordt om de successierechten van jouw nichtje of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duolegaat.

Is het duo-legaat ook voordelig voor erfenissen aan dichte familieleden?

Je moet alrijd nauwkeurig de rekening maken, maar de techniek levert ook broers en zussen een voordeel op. Voor erfgenamen in rechts lijn is het duolegaat nuttig als de erfenis meer dan €250.000,00 bedraagt?

Verschillende successietarieven

Het Vlaamse gewest hanteert een tarief van 8,8% voor VZW's. Dit verschilt van het Waalse gewest dat een tarief hanteert van 7% voor VZW's, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 25%. Alleen de VZW's die fiscale attesten mogen uitreiken betalen er maar 12,5%, toch nog altijd 3,7% meer dan in Vlaanderen.

Pax Christi Vlaanderen in uw testament?

Wenst u meer informatie over de techniek van het duolegaat en het opnemen van Pax Christi Vlaanderen in uw testament? Contacteer dan geheel vrijblijvend Kaat Vermang, coördinator fondsenwerving van Pax Christi Vlaanderen.