Financiële gegevens

Hier vindt u de financiële gegevens van Pax Christi Vlaanderen:

Pax Christi Vlaanderen vzw
Italiëlei 98a,
2000 Antwerpen
Tel: 03/225.10.00
E-mail: paxchristi@paxchristi.be
Website: www.paxchristi.be

BTW: BE 0413-005-214
Rekeningnr: : BE41 8939 4403 7310
BIC: VDSPBE91

 

Concrete financiële informatie vindt u op donorinfo.be

Criteria bij de keuze van een financiële instelling of een financieel product voor Pax Christi Vlaanderen vzw (policy m.b.t. ethisch bankieren):

1. Rendement en risico

Wat rendement en risico betreft kiezen we in eerste instantie voor defensieve beleggingen en spreiden deze bij voorkeur over meerdere financiële instellingen.

We houden een hoge liquiditeit aan en hanteren het principe van de goede huisvader.

De motivatie daarvoor is terug te vinden in ons beleidsplan waarin ons financieel beleid als volgt geformuleerd is:

  • we springen zorgvuldig om met de financiële middelen verkregen van sympathisanten en overheden;
  • we proberen onze werking geleidelijk uit te breiden op basis van een realistische evolutie van onze inkomsten;
  • we nemen enkel berekende risico’s na een grondige investeringsanalyse van voorgestelde projecten en plannen;
  • we wedden nooit op één paard, we zorgen voor gespreide inkomstenbronnen;
  • we zorgen steeds voor een appeltje voor de dorst via onze bestemde fondsen.

In afwijking van onze defensieve beleggingspolitiek, kunnen we in uitzonderlijke gevallen wel intekenen op aandelen of obligaties van organisaties die investeren in duurzame projecten of initiatieven uit de duurzame en sociale economie, bv. Alterfin, Hefboom, Oikocredit…

2. Service

We hechten veel belang aan de service die een financiële instelling ons biedt.

3. Ethisch karakter

Het ethisch karakter van een financiële instelling of een financieel product is voor ons van groot belang. We toetsen het ethisch karakter van de financiële instellingen en financiële producten waarvoor we kiezen af bij Fairfin en/of Ethibel.

Pax Christi Vlaanderen is daarbij in het bijzonder waakzaam voor de betrokkenheid van financiële instellingen bij wapenhandel, financiering van oorlogspartijen, conflictmineralen, mensonwaardige arbeidsomstandigheden volgens de normen van de IAO,…

Als een bepaalde financiële instelling of een bepaald financieel product negatief scoort op deze ethisch criteria volgens Ethibel en/of FairFin, zullen we overwegen onze relatie met de betrokken financiële instelling stop te zetten en/of het betrokken financieel product van de hand te doen.