Vredesthema’s

Actieve geweldloosheid vormt de rode draad door het vredeswerk van Pax Christi Vlaanderen. Onze bekommernis gaat daarbij uit naar diverse thema’s.

GEWELDPREVENTIE, VREDESEDUCATIE en VREDESSPIRITUALITEIT vormen de pijlers van onze werking.