Een vrije gift aan Pax Christi Vlaanderen is fiscaal gunstig!

Pax Christi Vlaanderen vormt mensen en verricht lobbywerk om geweldloze oplossingen te vinden voor conflicten in de wereld. Pax Christi Vlaanderen laat zich daarbij leiden door een open spiritualiteit,
vredeseducatie en geweldpreventie.

Gift

Elke schenking is meer dan welkom om onze werking te ondersteunen. Een gift vanaf €40,00 is fiscaal aftrekbaar. Als we onze krachten bundelen is overal vrede mogelijk !

Doe vandaag nog een vrije gift: stort op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 (BIC: VDSPBE91) --> Vanaf € 40,00 ontvangt u steeds een fiscaal attest.