De geweldloze Jezus | Pax Christi Vlaanderen

De geweldloze Jezus

Jezus Christus is de geweldloze bij uitstek. Heel zijn leven bleef hij liefhebben. Ook in de moeilijkste omstandigheden bleef hij trouw in de liefde, geweldloos ten einde toe. Jezus vergold geen kwaad met kwaad. Hij had elke mens lief met grote eerbied en barmhartigheid. Het kwaad dat hem werd aangedaan, heeft mij met een geweldloze liefde beantwoord, tot op het kruis. Zijn opwekking uit de dood is het geweldloze antwoord van God die Liefde is, volkomen geweldloos.

Info & boekingen

  • De vormingen zijn geschikt voor iedereen. Voorkennis niet vereist.
  • Bij elke lezing is er ruimte voor vraag en antwoord.
  • Lezingen kunnen ook aangepast worden aan de vraag en het publiek.
  • Duur: 90 minuten inclusief vraag en antwoord. (indicatief)
  • Contact: paxchristi@paxchristi.be