Diversiteit en verbondenheid | Pax Christi Vlaanderen

Diversiteit en verbondenheid

Educatieve Producten

Puzzel aan de Vrede ( 3 tot 6 jaar)

Een klasgroep is als een puzzel: soms ontbreekt er een stukje, soms ligt er eentje verkeerd of dwars, maar elk deel hoort erbij. Het pakket ‘Puzzel aan de vrede’ haalt verschillende thema’s aan. Werken aan verbondenheid, geweldloosheid en het bespreekbaar maken van gevoelens staan centraal. Puzzels, versjesboek, posters en een handleiding.

Bestel nu (€ 25)

Kleuren in evenwicht

'Kleuren in evenwicht' biedt eenvoudige aanzetten en verrassende lesmomenten om kinderen te leren balanceren tussen eigenheid en diversiteit, identiteit en verbondenheid telkens op maat van de leeftijd.

Kleuren in evenwicht - Van kleur tot boog (6 - 8 jaar)

Bestel nu ( € 5)

Gratis downloaden (na login)

Kleuren in evenwicht - Leven tussen kleuren (8 - 10 jaar)

Bestel nu ( € 5)

Gratis downloaden (na login)

Kleuren in evenwicht - Ik wil de wereld kleuren (10 - 12 jaar)

Bestel nu ( € 5)

Gratis downloaden (na login)

Helden op sokken - Handleiding (6 - 10 jaar)

Met deze handleiding laten we kinderen op een speelsemanier nadenken over stereotiepe rolpatronen. Deelthema’s zijn: man/vrouw rolverdeling, gelijkheid, verbondenheid, rituelen, eigen identiteit, de kracht van samenwerken en zorg opbrengen voor anderen.

Bestel nu ( € 5)

Lesbrieven "Iedereen Thuis" (4 -18 jaar)

In 2018 voerden we campagne tegen het steeds maar feller polarisatiediscours en wij-zij-denken. Met de campagne "Iedereen Thuis" wilden we polarisatie overstijgen en focussen op een basisbehoefte die iedereen deelt: de nood aan een thuisgevoel.

Immers, waar je ook woont, waar je ook vandaan komt of terecht komt: iedereen wil een plek waar hij of zij zich veilig weet, geborgen voelt, waar hij zijn zin kan doen, op adem kan komen. Inzetten op het gevoel ergens bij te horen is essentieel om vrede te bevorderen, zeker op lokaal vlak. Via deze lesbrieven sensibiliseren we kinderen en jongeren over de thematiek ‘Iedereen Thuis’. In totaal ontwikkelden we 4 lesbrieven zodat er voor elke leeftijd omzeggens een aanbod was, mits kleine aanpassingen van de leerkracht. (incl. ET)

Lesbrief - Klein mannetje heeft geen huis (4 - 8 jaar)

Gratis downloaden (na login)

Lesbrief - Het huisje dat verhuisde (7 - 10 jaar)

Gratis downloaden (na login)

Lesbrief - zich thuis voelen (10 - 14 jaar)

Gratis downloaden (na login)

Lesbrief - Belevingswereld thuis (14 - 18 jaar)

Gratis downloaden (na login)

Mensen, mensen, wat een mensen - prentenboek & verwerkingsmap (8 - 12 jaar)

Ga aan de hand van het boek van Peter Spier en de verwerkingssuggesties op ontdekkingstocht naar een warme samenleving. Op een speelse manier leren leerlingen opmerkelijke gebruiken van verschillende culturen kennen, appreciëren en respecteren.

Bestel nu ( € 15 + € 7)

ASEM - grafische roman & projectmap (13 - 16 jaar)

Asem is een roman waarin geschreven taal bijna niet voorkomt en met één belangrijke levensles: waar mensen niet met elkaar kunnen of willen praten, ontstaat een voedingsbodem voor geweld. Belangrijke thema's die aan bod komen zijn: communicatie, vooroordelen, migratie en WO II. De projectmap van Asem is een vakoverschrijdend project van 1 week: Project Algemene Vakken (PAV) en Levensbeschouwing.

Bestel nu ( € 19 + € 5)

Lesbrief Radicaal samen #LiefdevolVerzet - Depolarisen (15- 18 jaar)

In deze lesbrief duid je in je klas de problematiek van "polarisering" en geef je inzicht in het "wij-zij-denken". Als antwoord ga je op zoek naar het radicaal anders en het radicaal samen door middel van enkele oefeningen van inspelen op de meervoudige identiteit van elke mens en de onzichtbare verbindingen. Tot slot is er een oefening om een stap te zetten richting depolarisering.

Gratis downloaden (na login)

No Hate-toolbox (12 jaar - 18 jaar)

Gaan de slag met jongeren over cyberhaat. Dit educatief pakket bevat praktijkgerichte methodieken op maat van leerkrachten secundair onderwijs en jeugdwerkers. De toolbox wil jongeren in de eerste plaats bewustmaken van hun eigen internetgedrag.

Bestel nu ( € 20)