Spiritualiteit

ECOKERK

Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk.

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede? waarvan Pax Christi Vlaanderen lid is, werkt met dit initiatief een christelijke visie uit rond ecologie en spiritualiteit en zoekt naar wegen om deze visie in praktijk te brengen.

Het platform richt zich tot de Vlaamse kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen: solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, socio-culturele organisaties, ziekenhuizen, kerkfabrieken, parochies, kloosterordes, enz...

Ecokerk is actief in een drietal werkterreinen:

  • Ecospiritualiteit: het motiveren van een ecologische levensstijl en een ethiek van het genoeg, geïnspireerd door de Bijbelse en christelijke bronnen.

  • Ecopraktijk: concrete tips voor een duurzame werking van bewegingen, groepen, organisaties, parochies en instellingen

  • deelname aan het maatschappelijk debat en politieke actie

Meer info over Ecokerk

Het klimaat verandert ook mij

In aanloop van de klimaatconferentie in Parijs van 2015 en geïnspireerd door de encycliek Laudato Si', bracht Pax Christi Vlaanderen i.s.m. Ecokerk en Halewijn het boekje Het klimaat verandert ook mij uit. Volgens Laudato Si' is ecologie niet 'los verkrijgbaar': Het ecologische debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen.

Maar wat betekent dit nu concreet anno 2015, terwijl de klimaatcrisis steeds zichtbaarder wordt. Wat betekent het voor individuele mensen en hun dagelijkse keuzes? Wat betekent het voor actuele thema's als vrede en veiligheid of de migratie- en vluchtelingenstromen? En hoe verandert het klimaat ook jou? Dit boek is een voorzet tot dialoog en debat.

Prijs: € 9,95
96 blz.

Je kan het boek bestellen via deze pagina van Uitgeverij Halewijn.

Foto boven: Cheryl Strahl/Creative Commons