Een vrije gift aan Pax Christi Vlaanderen is fiscaal gunstig

Pax Christi Vlaanderen vormt mensen en verricht lobbywerk om geweldloze oplossingen te vinden voor conflicten in eigen samenleving en in de wereld. Pax Christi Vlaanderen laat zich daarbij leiden door een open spiritualiteit en de weg van actieve geweldloosheid. Situaties van onrecht worden aangeklaagd maar er wordt ook gezocht naar duurzame alternatieven. Internationale rechtregels en de mensenrechten zijn hierbij richtingaanwijzers.

Met jouw gift kan Pax Christi Vlaanderen deze geweldloze alternatieven verder ontwikkelen, uitdragen en promoten. Samen bouwen we aan een meer rechtvaardige en veilige toekomst.

Gift

Elke schenking is meer dan welkom om onze werking te ondersteunen. Een gift vanaf €40,00 is fiscaal aftrekbaar. Dit betekent concreet dat je een fiscaal attest ontvangt die ervoor zorgt dat je via je belastingen 45% van je gift terugkrijgt. Als we onze krachten bundelen is overal vrede mogelijk !

Doe vandaag nog een vrije gift: stort op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 (BIC: VDSPBE91)

Lees onze privacyverklaring