Focus 2019: Palestijnse kinderen in detentie | Pax Christi Vlaanderen

Focus 2019: Palestijnse kinderen in detentie

Het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ook door Israël werd geratificeerd, is de hoeksteen voor de bescherming van kinderen wereldwijd. Het welzijn van het kind, elk kind, staat hierbij voorop. Israël schendt dit verdrag iedere dag door kinderen gevangen te nemen en te houden. Het gaat om Palestijnse kinderen die worden vastgehouden in het kader van burgerlijk recht (vooral in Oost-Jeruzalem), maar het merendeel wordt gevangengehouden in militaire detentie (Westelijke Jordaanoever en Gaza). Het fenomeen is niet kleinschalig: volgens gegevens van Defence Children International Palestine worden jaarlijks vijf- tot zevenhonderd kinderen in dergelijke militaire detentie gehouden. Bovendien sneuvelen er ook kinderen door het Israëlisch geweld: in 2018 ging het om 56 kinderen, waarvan het merendeel omkwam in Gaza.

Dit is een trieste uitwas van de Nakba, een wrange illustratie van de steeds voortdurende, gewelddadige bezetting van Palestijnse gebieden door Israël. Advocaten geraken niet door de muur van politieke onwil om deze kinderen vrij te krijgen. Zij zijn in de gevangenis vaak het slachtoffer van fysiek, psychologisch en verbaal geweld. Deze vorm van schending van de rechten van het kind moet stoppen.

Foto gemaakt door Joe Catron