geweldloze dialoog | Pax Christi Vlaanderen

geweldloze dialoog

Vrede kan je leren! Pax Christi Vlaanderen promoot een cultuur van vrede en geweldloosheid, van ontmoeting en dialoog, geweldloze conflicthantering en geweldpreventie.

Wil je je verdiepen in de methodes die we hanteren? Dat kan! We komen graag ter plaatse om samen aan de slag te gaan. Voor een vorming op maat, neem contact op met paxchristi@paxchristi.be

Hieronder een niet exhaustief overzicht van onze methodes en inspiratiebronnen.

Het rad om anders te leren kijken

Het rad om anders te leren kijken is een instrument dat een weg aangeeft om kleine conflicten en misverstanden niet te laten verharden en uitgroeien tot grote conflicten. Het rad om anders te leren kijken is een weg om constructief met elkaar in gesprek te gaan, om zonder geweld tot een oplossing te komen. Geweld slaat niet alleen op ‘schoppen en slaan’, maar op alles wat de ander kleineert, minacht, belachelijk maakt, onrecht aandoet, in een hoek duwt.

Het rad om anders te leren kijken kan in heel uiteenlopende contexten toegepast worden: in het gezin, de familie, de vriendenkring, op school, in een vereniging of bedrijf, ...

Geweldloze communicatie

Dankzij geweldloze communicatie leren we onze eigen en die van anderen dieperliggende noden te herkennen en begrijpen. Waarom voel ik me zo? Waarom zeg je dat? Door echt te luisteren naar onszelf en anderen, kunnen we onze gemeenschappelijke noden samen realiseren.

Geïnspireerd op Marshall Rosenberg

Actieve geweldloosheid - Jean en Hildegard Goss-Mayr

De Fransman Jean Goss (1912-1991) was een van de bekendste vredesactivisten van de 20ste eeuw.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij soldaat in het Franse leger. Een bijzondere en mystieke Godservaring in oorlogstijd heeft heel zijn leven veranderd. Hij heeft zijn verdere leven gewijd aan de actieve geweldloosheid, eerst alleen, later samen met zijn Oostenrijkse echtgenote Hildegard Mayr. Hun inzichten over de actieve geweldloosheid vonden wereldwijd ingang en werden toegepast bij vormingssessies in onder meer Rwanda en Burundi, in de vluchtelingenkampen in Oost-Congo, in Brazilië, Mexico, Libanon, de Filipijnen en in verschillende Europese landen.

Het gedachtegoed van Jean en Hildegard Goss-Mayr gaf impulsen aan de werking en de missie van Pax Christi Vlaanderen.