Inspiratie 1: VREDESZONDAG: Dialoog is de enige weg | Pax Christi Vlaanderen

Inspiratie 1: VREDESZONDAG: Dialoog is de enige weg

De Syrisch-katholieke priester en monnik Jacques Mourad werd in 2015 in Syrië gevangengenomen door I.S. Wanneer hij na vijf maanden terug vrijkomt, is zijn geloof in dialoog alleen nog maar gegroeid.

“Het is belangrijk te luisteren naar getuigenissen over geweld, slachtpartijen en misdaden tegen de mensheid door dictatoriale regimes of fanatieke groeperingen. Maar luisteren is niet genoeg. We moeten reageren. Niet met geweld, maar met een vredesboodschap, met diplomaten die bruggen bouwen en politici die hun verantwoordelijkheid serieus nemen.

Ook als individu kunnen we iets betekenen. We kunnen het lijden van de mensheid en van de wereld dragen in gebed. Maar ook zou ik alle christenen en alle mensen van goede wil willen oproepen een wereldwijde revolutie van liefde te lanceren! Het is niet langer houdbaar te leven volgens de wet van ‘oog om oog, tand om tand’. We hebben vandaag de dag nood aan een extreem dringend engagement: dialoog en verzoening. Noch bombardementen, noch nieuwe kruistochten kunnen wegen tot duurzame vrede zijn. In tegendeel, wapens vernietigen elk project van dialoog en van samenleven, elke dagelijkse daad van liefde.

Mijn gevangenschap bij I.S. heeft me hier nog meer van overtuigd. Alleen dialoog kan deze catastrofe stoppen, de dialoog met strijders van I.S. inbegrepen! Elke strijd die gestreden wordt, doet slechts meer jihadisten ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat God élke mens met een goede wil heeft geschapen. We zijn geroepen om het goede in de andere te zoeken, ernaar te graven en het te ontdekken.”  

Paulus – Als ik de liefde niet heb (Kor 1, 13)

Lied: Bart Peeters - Hemel