Inspiratie 2: Een nieuwe wereld maken | Pax Christi Vlaanderen

Inspiratie 2: Een nieuwe wereld maken

Artikel 2 UVRM: Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Op de uitvaart van Martin Luther King sprak de Amerikaanse zanger,

acteur en activist Harry Belafonte de volgende woorden.

In een hardnekkig racistisch volk schudde een zwarte man het slapend geweten wakker.

In een volk verziekt door geweld, predikte een zwarte man de geweldloosheid.

In een volk verteerd door vervreemding predikte een zwarte man de liefde.

In een wereld binnen twintig jaar in drie oorlogen verwikkeld, predikte een zwarte man vrede.

(…)

Wij, die hem van nabij kenden, kunnen ons geen enkel moment herinneren waarin hij een woord van haat tegen iemand uitte. Toch was zijn aanklacht tegen segregatie, discriminatie en armoede een wervelstorm van vuur die een nieuw tijdperk in de strijd voor de vrijheid inluidde. Martin Luther King was geen dromer, hoewel hij een droom had. Zijn visioen van een rechtvaardige samenleving ontleende hij aan een bewogen realiteit.

Wat hij ooit tot zijn verloofde had gezegd was waar:

Als dominee was hij niet bezig geweest met de temperatuur van de hel of het meubilair in de hemel. Zijn interesse was altijd gegaan naar “de dingen die de mensen hier op aarde doen”,

Om te strijden tegen wat ze in godsnaam toch niet kúnnen doen!

Mozes achterna, bij wie het ook begon als hij zich het lijden van zijn volk aantrok…

Jezus achterna. Twee maanden voor zijn dood had hij nog op deze manier gepreekt over hem:

Hij was 33 toen de publieke opinie zich tegen hem keerde.

Men beschuldigde hem ervan onrust te stoken.

 

Hij beoefende de burgerlijke ongehoorzaamheid.

Hij overtrad de wettelijke voorschriften.

Zo werd hij overgeleverd aan zijn vijanden en onderworpen aan een schijnproces.

Hij wou alleen maar dienen en goed doen.

Hij trad op in eigen naam.

Hij beoefende de burgerlijke ongehoorzaamheid.

Martin Luther King: “I have a dream” 

Suggesties

Film - The Help (trailer)

 

Boek: Kathryn Stockett, De hulp (2015)