Inspiratie 4: Naar buiten, lucht en lachen | Pax Christi Vlaanderen

Inspiratie 4: Naar buiten, lucht en lachen

Artikel 9 UVRM - Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Er is een heel dorp nodig om één kind op te voeden, zegt het Afrikaanse spreekwoord.

Kinderen die in asielcentra moeten verblijven hebben geen dorp meer: ze zijn ontworteld en hebben nog geen nieuwe grond gevonden waarin ze zich kunnen ontplooien. Hun ouders zijn getraumatiseerd door de vlucht, het verlies van familie en vrienden. Ze worden heen en weer geslingerd tussen angst en hoop. Worden ze erkend als vluchteling of worden ze uitgewezen? Onder asielbewoners ontstaan soms hechte vriendschappen. Maar tussen mensen van verschillende afkomst en cultuur kunnen spanningen ontstaan. Vrouwen en kinderen zijn niet altijd veilig. Hulpverleners kunnen niet altijd troost en begrip bieden. Kinderen hebben meer nodig dan de beperkte wereld van het centrum om uit te groeien tot wie ze echt zijn.

Wat afzondering van de buitenwereld betekent, leren ons de verhalen van de ondergedoken Joodse kinderen in WOII. Anne Frank beschreef in haar dagboek precies wat er in zo’n kind omgaat. Ze moet leren leven met alle spanningen en twisten die tussen de volwassenen ontstaan. Ze voelt zich ‘als een zangvogel, wiens vleugels hardhandig uitgerukt zijn en die in volslagen duisternis tegen de spijlen van zijn nauwe kooi aanvliegt. “Naar buiten, lucht en lachen!” schreeuwt het in mij.’ (blz. 142)

 ‘Voor ieder die bang, eenzaam of ongelukkig is, is stellig het beste middel naar buiten te gaan, ergens waar hij helemaal alleen is, alleen met de hemel, de natuur en God. Want dan pas, dan alleen voelt men dat alles is zoals het zijn moet en dat God de mensen in de eenvoudige, maar mooie natuur gelukkig wil zien. Zolang dit bestaat, en dat zal wel altijd, weet ik dat er onder welke omstandigheden ook, een troost voor elk verdriet is. En ik geloof stellig dat bij alle ellende, de natuur veel ergs weg kan nemen.” (blz. 133)

Er leven nu jonge kinderen met al hun dromen in gesloten centra. Voor hen is het nog niet te laat om met onze hulp hun dromen waar te maken. Om hen het dorp te geven dat hen toekomt.     

Citaten uit: Anne Frank. Verzameld werk, Prometheus/Amsterdam, 2013.

Lied: Herman van Veen: Als het net even anders was gegaan 

Kinderen in detentie