Inspiratie 7: Laat de klokken luiden

Precies 800 jaar geleden, in 1219, deed Franciscus van Assisi het schijnbaar ondenkbare. Samen met een medebroeder liet hij het kruisvaarderskamp in Damietta, Egypte, achter zich om ongewapend en blootvoets naar het kamp van ‘de vijand’ te gaan. Hij wilde de sultan van Egypte spreken! En de sultan ontving hem ...

Een ogenschijnlijk belangloze ontmoeting zonder politieke of militaire gevolgen, en toch. Twee vreemden ontmoetten elkaar in vrede, met één adem en hartslag voor God. De een was en bleef christen, de ander was en bleef moslim.

De ontmoeting had effect, in het bijzonder op Franciscus. Hij voelde geloofsverwantschap met een andersgelovige en was o.m. onder de indruk van de adhan, de oproep tot gebed die klonk doorheen stad en streek. Enkele weken na zijn terugkeer in Italië schreef hij een brief aan de stadsbestuurders en de custoden, waarin hij opriep om elke dag de klokken te luiden of een andere oproep tot gebed te geven. Zo kon God met heel het volk over heel de aarde samen geloofd worden.

Franciscus nam het initiatief voor de ontmoeting, de sultan bepaalde de afloop. Doorheen deze ontmoeting doorbraken zowel Franciscus van Assisi als de sultan van Egypte de spiraal van geweld waarin hun tijd verwikkeld geraakt was. Ze stelden een teken in de tijd, dat tot op de dag van vandaag blijft inspireren.

Broeder sultan

Herkend had ik je niet.

Zoon des verderfs

werd je genoemd.

 

Ik vermoedde je onbeschaafd,

wild zelfs zoals een beest

dat me in één ruk kon verslinden.

 

Ze brachten me voor je.

Ik wist niet wat ik zag!

In je ogen las ik ... wijsheid,

een vaderlijke mildheid.

 

Al lag mijn leven in jouw handen,

vrezen deed ik niet meer.

 

Over mijn God vertelde ik je,

die Vader is, Zoon én Heilige Geest.

Je luisterde, geboeid,

alsof je het begreep.

Toch had je vele vragen.

 

Dan weerklonk die oproep,

God is groot, zei je.

 

Gods naam prevelend

zag ik je vol ontzag

neerbuigen, je hoofd op de grond.

In naam van God, de Erbarmer,

de Barmhartige...

 

'Broeder', wist ik toen.

Je bent 'de andere'

 

én toch mijn broeder.

 

OPROEP - FRANCISCAN CALL 4 PEACE

Op vrijdag 4 oktober 2019 roepen we op om om 14u wereldwijd de klokken te laten luiden.

 

Op deze feestdag van Franciscus van Assisi,

op het moment van het vrijdaggebed,

om Franciscus’ verlangen waar te maken,

om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken,

om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede, om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil.

 

We nodigen ook iedereen uit om die dag in het voetspoor van Franciscus letterlijk naar ‘de ander’ toe te gaan, in broederlijkheid. Bezoek je andersgelovige buurman, ontmoet de imam van de plaatselijke moskee, … 

Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw steun om dit initiatief te helpen uitdragen onder alle christelijke en moslimgemeenschappen wereldwijd door hen te vragen de klokken te laten luiden – of een ander teken van vrede te geven – op vrijdag 4 oktober 2019 om 14u.

Samen kunnen we dit initiatief verspreiden in de bredere samenleving. Ook scholen, kerken, instituties, … kunnen zich aansluiten en een hoopvol teken van vrede en verzoening geven. Om onze verbondenheid te visualiseren, wordt elke deelnemer uitgenodigd zich te registreren via franciscancall4peace.org/inschrijving-actie. Alle acties zullen in kaart gebracht worden en op de website te bekijken zijn!

Meer info: www.franciscancall4peace.org

Ontdek hier het programma van de activiteiten in Antwerpen en Leuven.

Mohamed El Bachiri steunt de oproep

Khalid Benhaddou steunt de oproep

Suggestie: Ontmoeting Jean Vanier


Dit was het einde van het bezinnende aanbod van de Vredesweek 2019. We kijken uit naar jullie feedback over dit aanbod. Vul onderstaand evaluatieformulier in (max. 5 minuten). Dank.

Evaluatieformulier