Inspiratie voor werken rond vredesspiritualiteit | Pax Christi Vlaanderen

Inspiratie voor werken rond vredesspiritualiteit

Op deze pagina bieden wij een aantal teksten, artikels en dossiers aan die inspiratie kunnen bieden voor bezinning of een diepgaandere werking rond het thema spiritualiteit.

Themabijdragen over 'Raciaal Samen - liefdevol verzet'

Van 21 september tot 2 oktober 2017 voerde Pax Christi Vlaanderen campagne voor liefdevol verzet als antwoord op de toenemende polarisering en vijanddenken in onze samenleving. We kozen 'Radicaal Samen' voor liefde om te komen tot verbinding en rechtvaardigheid. 

7 deelthema’s zijn van liefdevol verzet werden spiritueel onderstut. Deze inspiratie is ook vandaag nog actueel.

Lees ze hier gratis.

Dossier  ‘God bant wereldwijd oorlogen uit’ (psalm 46, 10). Zet de evangelische geweldloosheid centraal. 

Bijbelkenner Hendrik Hoet duidt vanuit dit psalmvers de weg naar vrede in de Bijbelse geschiedenis: van familiale solidariteit over tribale en nationale naar internationale, globale solidariteit. Hierbij zijn vooral Jezus Christus en zijn Geest de sleutel om de dynamiek van een geweldloze weg naar vrede te verstaan.  Dit dossier geeft in dezelfde lijn aandacht aan de ‘Conferentie over geweldloosheid en rechtvaardige vrede’ die plaats had in Rome in april 2016 en twee sprekende bijdragen van Jacques Gaillot en Jean-Marie Muller.

DOWNLOAD (november - december 2016)

Dossier Jezus de geweldloze Dienaar – Bijbelse vredesspiritualiteit

Cover Jezus de geweldloze dienaar

Vrede moet telkens weer verkregen en 'bevochten' worden. Omdat Jezus de – geweldloze – weg is gegaan van de profeet die in het boek Jesaja 'de Dienaar' wordt genoemd, noemt men hem ook de 'Geweldloze dienaar'.
In dit dossiergaat exegeet Jean Charles Bastiaens dieper in op het profiel van die Dienaar in het boek Jesaja en in het Matteüsevangelie.

DOWNLOAD (januari-februari 2015)

Dubbeldossier Van haat en wraak over vergelding en rechtzetting

 Cover Van wraak tot verzoening - deel 1 Cover Van wraak tot verzoening - deel 2

In een tweedelig dossier gaat ethicus en Levinasonderzoeker Roger Burggraeve dieper in op de vraag of vergeving na ernstige conflicten mogelijk is.

In het eerste deel staat Burggraeve stil bij de confrontatie met het begane kwaad en de kwetsuren die dit bij een slachtoffer teweegbrengt. De aandacht richt zich hierbij vooral op het woedegevoel als aanzet voor wraak en op de vraag hoe wij wraakgevoelens kunnen recht doen, zonder in het geweld van effectieve wraakneming te belanden.

Het tweede deel reikt stapstenen aan om de weg van vergeving en verzoening te gaan. Voor christenen is Jezus van Nazareth een grote inspiratiebron. Vanuit een diepe overtuiging dat we bestemd zijn om als broeders en zusters met elkaar om te gaan, is er de overtuiging dat enkel vergeving en verzoening dit mogelijk maakt.

DOWNLOAD DEEL 1 (november-december 2012)

DOWNLOAD DEEL 2 (januari-februari 2013)

Dossier Vrede, mededogen en religie

Cover dossier Vrede, mededogen, religie

De Kerk neemt in het groter geheel van de samenleving een bescheiden plaats in. Ook zij staat voor de vraag: wat neem ik mee, wat laat ik achter? Welke taken neemt die Kerk straks in ieder geval mee? Welke onderwerpen zullen prioritair aan bod komen in het geloofsonderricht, in de opleiding en vorming van voorgangers allerhande? Welke plaats krijgt ‘mededogen’ daarin, en alles wat daarbij komt kijken volgens het 12-stappenplan dat Karen Armstrong uittekent in haar “Handvest voor Compassie”? Dit dossier gaat in op deze vragen.

DOWNLOAD (november-december 2011)