Methoden participatief theater | Pax Christi Vlaanderen

Methoden participatief theater

  • Thema uitspitten met een groep?
  • Ervaringsgericht in dialoog gaan?
  • Sociale verandering concreet maken met je achterban?

Werken op maat

We werken met participatieve kunstvormen. Theater is bij uitstek ons expertisedomein. Ons werk is altijd het resultaat van maatwerk. We bekijken met alle betrokkenen, en in de eerste plaats met de groep mensen waarmee we concreet werken, de noden en doelstellingen. Dit maatwerk gebeurt zowel voor korte workshops als (en zeker) voor langere trajecten. Onze gespecialiseerde jokers putten inspiratie uit een arsenaal aan technieken. Het Theater van de Onderdrukten van Augusto Boal en zijn afgeleiden vormen de basis. Verschillende van onze jokers zijn ook dramatherapeuten. Het rijk arsenaal aan technieken, methoden en werkvormen zorgt ervoor dat niet de methode maar de groep voorop staat.  In dit perspectief werken we daarom liever met de term “brongroep”. Ze vormen de bron voor ons werk, veel meer dan het doel van ons werk.

Meer info: olivier.forges@paxchristi.be of thomas.deweer@paxchristi.be

Hieronder volgt een (niet-exhaustief) overzicht van onze methoden:

Theater van de Onderdrukten

Beeldentheater

Beeldentheater is een verzamelterm voor drama-oefeningen waarbij de deelnemers elkaars lichaam “boetseren” om bepaalde zaken uit te beelden. Zij drukken via een beeld bijvoorbeeld emoties uit, maar ook begrippen als “integratie”, “uitsluiting”, “geweld tegen vrouwen” of “macht”. Die uitdrukking is niet voor niets, want: “een beeld kan meer zeggen dan 1000 woorden”. Thema’s die bepaalde groepen bezighouden, komen via improvisatie-oefeningen spontaan naar boven.

Forumtheater

Forumtheater portretteert verhalen van onrecht of onderdrukking uit de samenleving, aan de hand van ervaringen die de acteurs/deelnemers zelf beleefden. Voor het hoofdpersonage dat lijdt onder het onrecht loopt het verhaal in eerste instantie altijd slecht af. Bij de voorstelling trachten de deelnemers in dialoog met het publiek het geschetste probleem een positieve wending te geven. Bij forumtheater delen de mensen uit het publiek niet alleen die suggestie, ze proberen ze effectief op het podium uit in een improvisatie.

Rainbow of Desire

Dynamische beelden vertellen je waarom interpersoonlijke relaties soms moeizaam verlopen. Ook conflicten met jezelf kunnen nader worden bekeken. Achterliggende motieven van conflicten komen met deze spelvorm naar boven en worden ontleed. Je spit uit wat je tegenhoudt of afremt om te doen wat je echt wil. Of je ontdekt wat je echte verlangen is in situaties waarin je twijfelt aan wat je wil.

Polarised TO

We werken hier rond beeldvorming tussen bepaalde gemeenschappen en groepen. Voorbeelden kunnen zijn: jong/oud, man/vrouw, mensen met/zonder migratieachtergrond... De drama-oefeningen tonen de weg. Door de polarisatie letterlijk in beeld te zetten, creëer je ruimte om ze te bevragen. De methode komt uit Israël/Palestina, waarbij onze partner Combatants for Peace ze effectief inzet in hun binationaal verzet tegen de bezetting.

Terugspeeltheater / Playback Theatre

Onze levens zitten vol verhalen. In terugspeeltheater worden mensen samengebracht om hun verhalen te delen. Die kunnen gaan over dagdagelijkse belevenissen of net bijzondere ontmoetingen, over een bepaalde periode bv. het afgelopen werkjaar of puur thematisch bv. verhalen van discriminiatie of positieve inspirerende acties. Tot slot kan het ook gefocust zijn voor een bepaalde groep of plaats, bv. je buurt, je (jeugd)vereninging of organisatie. Mensen met soms een uiteenlopende levensloop ontmoeten elkaar via het delen van verhalen. Ze raken verbonden door herkenbare thema’s en gedeelde behoeften. Onzichtbare verbindingen tussen mensen in de groep/publiek worden zichtbaar gemaakt.

De verhalen komen tot leven in de vorm van geïmproviseerd theater. De verhalen worden teruggespeeld. Niet letterlijk maar met oog voor symboliek, voor de gevoelens in het verhaal, het peroonlijke verlangen en het universeel herkenbare. Elementen uit het verhaal worden uitvergroot of lichtjes getransformeerd. Het is een spiegel maar met respect voor de verteller en haar verhaal. Het is een (her)beleven.

Nodig ons uit in je wijk of organisatie. Ideaal om in jouw buurt of werking de verbondenheid te versterken en aan gemeenschapsopbouw te doen. Pax Christi gaat voor deze methode de samenwerking aan met het Playb(L)ack-gezelschap bestaande uit een lading enthousiaste improvisatiespelers.

SLIMM!

De SLIMM!-methode is ontwikkeld om te werken rond strafbare feiten en normoverschrijdend gedrag. Een herkenbaar fictief personage wordt in het leven geroepen om via beeldentheater en improvisaties te werken rond de (mis)daad, het verleden en de toekomst. Deze krachtige methode confronteert op een veilige manier de deelnemers met de gevolgen van hun acties en laat hen nadenken over alternatieven. De SLIMM! methode leerden wij kennen bij onze Nederlandse partner Formaat - werkplaats voor participatief Drama. Zij inspireerden zich op hun beurt op de Blagg!-methode, ontwikkeld aan de Universiteit van Manchester, Engeland.

Andere vormen ...

Andere methoden die we te gepasten tijde inzetten zijn Storytelling, Krantentheater, Onzichtbaar theater, Maskers en pure Improvisatie.

 foto: Lieven Ghysels - Forumtheater 'When Things Heat Up'