Partners | Pax Christi Vlaanderen

Partners

Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen bevordert vrede en veiligheid, verzoening en rechtvaardigheid vanuit humane waarden en christelijke inspiratie, in eigen samenleving en in andere delen van de wereld. Pax Christi Vlaanderen heeft een actieve werking rond de thematiek ‘Strafsysteem en detentie’. Ze werkt intensief op de thematiek van ‘impact op naastbestaanden’ van het huidige detentiesysteem. 

Pax Christi Vlaanderen

Thuisfront

Thuisfront is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband tussen gevangenisaalmoezeniers en mensen buiten de gevangenismuren die familieleden van gedetineerden willen steunen in de moeilijke periode die ze doormaken. De bekommernis van het thuisfront is dat mensen elkaar kunnen helpen wanneer zij een partner, ex-partner, ouder, zoon, dochter, familielid, vriend(in), kennis in de gevangenis hebben. Zo kunnen mensen uit hun isolement treden om een antwoord te vinden op hun zorgen en vragen. Het is een initiatief dat door vrijwilligers wordt gedragen.

Thuisfront

Avansa regio Brugge en Avansa Mid- en Zuidwest

Avansa (het vroegere Vormingplus), dat zijn dertien pluralistische sociaal-culturele organisaties actief in evenveel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven we naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij, via projecten, activiteiten, trajectwerk. Avansa is een sociaal-culturele actor, een netwerkorganisatie en een dienstverlener. Avansa regio Brugge en Avansa Mid- en Zuidwest zijn actief in het West-Vlaamse netwerk Rondom Prison dat met verschillende trajecten en methodieken iedereen uitnodigt tot kennismaking met de idee van een samenleving gericht op herstel. Rondom Prison is ook partner van het project Dialoog dat drie jaar lang in Vlaanderen en Brussel werkt rond conflict en herstel.

Avansa regio Brugge

Avansa Mid- en Zuidwest

Rondom Prison

Brugge Plus

Brugge Plus brengt op een kwaliteitsvolle manier cultuur naar alle bewoners en bezoekers van Brugge, in een gastvrije sfeer en met oog voor een laagdrempeligheid en duurzaamheid. Samen genieten van cultuur brengt mensen dichter bij elkaar en zorgt vaak voor verrassende ontmoetingen. Iedereen is steeds van harte welkom om te participeren aan een gevarieerd en levendig cultuuraanbod, in alle uithoeken van de stad. Dit gebeurt vooral via het project Uitwijken en De Belgiek.

Brugge Plus

De Rode Antractiet

De Rode Antraciet brengt een groepsaanbod van sport en cultuur in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor engagement,  zelfontplooiing en sociale verbinding. De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod voor en met gevangenen.

De Rode Antraciet

Without Walls

De vzw Without Walls (WW) is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij. Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten. WW is tegen mensonwaardige straffen, tegen psychisch en fysisch martelen en tegen de doodstraf. Zij beschouwt gerechtigheid als een belangrijke pijler van een vredelievende maatschappij.  WW gelooft dat we via de herstelgedachte tot verzoening kunnen komen.

Without Walls

De Huizen

De Huizen streeft naar kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen op maat die beter verankerd en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel. Een zinvolle detentie bereidt voor op het leven na de straf. Daarbij passen een nieuwe organisatievorm en een nieuwe infrastructuur: detentiehuizen. Detentiehuizen bieden handvaten aan de samenleving om zinvol om te gaan met misdaad, straf, herstel.  Huizen maakt business-, buurt-, personeels-, stappen- en architecturale plannen en doet op basis hiervan aanbevelingen aan overheden en geïnteresseerde organisaties.

De Huizen