Projecten artistieke methoden | Pax Christi Vlaanderen

Projecten artistieke methoden

Met onze artistieke methoden werken we in grote mate rond thema's: migratie, superdiversiteit en strafsysteem/detentie. Ontdek de lopende projecten per thema hieronder.

Migratie

Theater & Taal

In dit project bekeek Pax Christi taal als een interessante competentie voor nieuwkomers maar ook als obstakel.  In wekelijkse workshops organiseerden we informele oefenkansen Nederlands. Via spelen, beeldentheater, improvisaties kregen de deelnemers de Nederlandse taal verder onder de knie. Hiervoor is niet altijd ruimte in de maatschappij.

In het werken met participatief theater kwamen verhalen en ervaringen van onrecht en uitsluiting naar boven rond de brede noemer ‘taal’. Onder begeleiding van de Irakese regisseur Hussein Mahdi werden die verhalen gebundeld in een participatieve theatervoorstelling gespeeld door nieuwkomers. 

Met steun van de Koning Boudewijnstichting;

Voor alle info over dit project, druk

TheaterTaal

Toekomstoriëntatie met mensen in een precaire verblijfssituatie

Op vraag van het Adviescentrum Migratie (ACM) van het CAW Antwerpen werkt Pax Christi in verschillende trajecten met mensen in een precaire verblijfssituatie. Sinds 2017 werken we al met verschillende groepen uit deelwerkingen van het CAW of partnerorganisaties zoals de vrouwenwerking van het CAW, ACM-jongerenwerking, JOBA en Filet Divers. Met hen vertrokken we van een weekend tot een mid-week naar de ardennen om aan de hand van diverse methodieken gestoeld op het participatief theater te werken rond identiteit, motivatie, moeilijke situaties in België en toekomstoriëntering. 

Met steun van Fedasil.

Voor alle info over dit project, druk

Toekomstoriëntatie

My school on the move

 Complexe thema’s zoals migratie, diversiteit en vluchtelingen worden verhelderd met feiten en ervaringen. En jongeren worden gestimuleerd om zelf actie te ondernemen.

Caritas International, !Drops en Pax Christi slaan de handen in elkaar en zulllen een semester lang werken we met het volledige vijfde middelbaar van een school. Het project gaat van start in het begin van het schooljaar 2019-2020.

Voor alle info over dit project, druk

MySchool

Strafsysteem/detentie    

Geen licht zonder schaduw - over delicten, straf en justitiesysteem

In deze schaduwtheatervoorstelling brengen vijf acteurs, elk op hun eigen manier ervaringsdeskundigen, een gesprek met het publiek op gang. Via doorleefde dialogen en schaduwspel werpen ze vragen op waar ze zelf geen pasklaar antwoord op hebben. Vragen rond schuld, vergelding, detentie, kansen geven, een nieuw leven opbouwen, misschien zelfs herstel.

Voor de creatie van de voorstelling werd een bereop gedaan op de Amerikaanse regisseur Evan Hastings van Shadow Liberation en de verhalen van een diverse groep mensen. Mensen in detentie, mensen die met hen werken, slachtoffers en famieleden.

De voorstelling werd gespeeld in 2018-2019 op 10 plaatsen in Vlaanderen waaronder de gevangenis van Gent. En is nog steeds aan te vragen.

Voor alle info over dit project druk op 

GeenLichtZonderSchaduw 

Spelen en improvisaties in Vlaamse gevangenissen

Via theaterspelen en improvisaties werkt Pax Christi met gedetineerden rond frustraties en conflict. Tijdens de eerste sessies leren we elkaar kennen en laten we de groep kennismaken met theater. Geleidelijk aan worden persoonlijke verhalen gedeeld en scènes gecreëerd over concrete conflicten en frustraties. In die scènes wordt gezocht naar context en alternatieve scenario's. Nadat er voldoende vertrouwen is opgebouwd in de groep en de deelnemers het participatief theater wat onder de knie hebben, roepen we een herkenbaar fictief personage in het leven. Met deze figuur werken we rond strafbare feiten en normoverschrijdend gedrag. 

Op deze manier werkten we in de gevangenis in Mechelen rond een roofmoord, in het Brugse penitentiaire complex rond huiselijk geweld, in de gevangenis van Turnhout rond drugshandel en in deze van Wortel tenslotte rond slagen en verwondingen. We ervaren dat de workshops de gedetineerden op een veilige manier confronteert met de gevolgen van hun acties en hen samen laat nadenken over alternatieven. 

I.s.m. De Rode Antraciet en het CAW

Voor alle info over dit project druk op 

TO-Gedetineerden 

Passerelles & Liberté met gedetineerden

Workshop met gedetineerden rond mogelijke moeilijke situaties bij de reïntegratie in de samenleving na de vrijlating in de gevangenissen van Nivelles en Ittre.

op vraag van La Touline.

Voor alle info over dit project druk op 

TO-Gedetineerden 

----------------------------------------------------------------

Een overzicht van alle voorbije projecten en workshops vind je hier.

Overzicht projecten