Artistieke methoden

Projecten artistieke methoden

U Move 4 Peace werkt in grote mate rond thema's: migratie, superdiversiteit en strafsysteem/detentie. Ontdek de lopende projecten per thema hieronder.

Migratie

PeaceCraft - Play to Change!

Waarom en hoe komen vluchtelingen naar België? Hoe bouwen ze een nieuwe toekomst uit? Welke rol kunnen Vlaamse jongeren hierin spelen? Dankzij PeaceCraft kan je voortaan op een creatieve en beklijvende manier met deze vragen aan de slag. 16 - 20 jarigen maken in de game de tocht van een vluchteling en ontmoeten tijdens het interactief theaterstuk vluchtelingen op de scène.

Het project bestaat uit twee delen. Met de PeaceCraft game stap je in de schoenen én de smartphone van de Syrische Sara, of de Afghaanse Mohammed. Je beleeft zélf hun reis, van thuisland tot ons land, via de bekendste smartphone-apps: sms’jes, social media, berichtjes, foto’s, maps, enz. Als je batterij en je wifi het onderweg niet laten afweten, tenminste….
Anderzijds het PeaceCraft-theaterstuk. Beleef een ontmoeting van twee zeventienjarigen uit compleet verschillende leefwerelden, de Vlaamse Marie en de Irakese Tawfeek. Doorheen het verhaal komen thema’s als integratie, samenleven met verschillende culturen en onzekerheid naar boven. Het publiek wordt actief betrokken tijdens de voorstelling en komt op het podium strategieën uittesten.

PeaceCraft komt niet uit het niets. De game en theaterstuk zijn gebaseerd op verhalen van deze jonge vluchtelingen en gerealiseerd dankzij de expertise van !DROPS en U Move 4 Peace. Het project won tevens de Henry van de Velde Award 19, een prestigieuze designprijs.

Een project ontwikkelingseducatie met steun van de Vlaamse Overheid en de Provincie Antwerpen.

Voor alle info over dit project, druk 

PeaceCraft

My school on the move

Complexe thema’s zoals migratie, diversiteit en vluchtelingen worden verhelderd met feiten en ervaringen. En jongeren worden gestimuleerd om zelf actie te ondernemen.

Caritas International, !Drops en U Move 4 Peace slaan de handen in elkaar en zulllen een semester lang werken we met het volledige vijfde middelbaar van een school. Jouw klas misschien? Je bent leerkracht en je wilt in je school op een duurzame manier werken rond de thema’s vluchtelingen, migratie en diversiteit... Je bent op zoek naar een project waar je leerlingen zelf hun creativiteit kunnen gebruiken om met deze thema’s aan de slag te gaan en je gelooft in de kracht van peer-teaching... Dan is ‘My school on the move’ iets voor jou!

Het eigenlijke project gaat van start in het begin van het schooljaar 2019-2020.

Voor alle info over dit project, druk

MySchool

Toekomstoriëntatie met mensen in een precaire verblijfssituatie

Op vraag van het Adviescentrum Migratie (ACM) van het CAW Antwerpen werken we verschillende trajecten met mensen in een precaire verblijfssituatie. Sinds 2017 werken we al met verschillende groepen uit deelwerkingen van het CAW of partnerorganisaties zoals de vrouwenwerking van het CAW, ACM-jongerenwerking, JOBA en Filet Divers. Met hen vertrokken we van een weekend tot een mid-week naar de ardennen om aan de hand van diverse methodieken gestoeld op het participatief theater te werken rond identiteit, motivatie, moeilijke situaties in België en toekomstoriëntering. 

Met steun van Fedasil.

Voor alle info over dit project, druk

Toekomstoriëntatie

Strafsysteem/detentie    

Spelen en improvisaties in Vlaamse gevangenissen

Via theaterspelen en improvisaties werkt U Move 4 Peace met gedetineerden rond frustraties en conflict. Tijdens de eerste sessies leren we elkaar kennen en laten we de groep kennismaken met theater. Geleidelijk aan worden persoonlijke verhalen gedeeld en scènes gecreëerd over concrete conflicten en frustraties. In die scènes wordt gezocht naar context en alternatieve scenario's. Nadat er voldoende vertrouwen is opgebouwd in de groep en de deelnemers het participatief theater wat onder de knie hebben, roepen we een herkenbaar fictief personage in het leven. Met deze figuur werken we rond strafbare feiten en normoverschrijdend gedrag. 

Op deze manier werkten we in de gevangenis in Mechelen rond een roofmoord, in het Brugse penitentiaire complex rond huiselijk geweld, in de gevangenis van Turnhout rond drugshandel en in deze van Wortel tenslotte rond slagen en verwondingen. We ervaren dat de workshops de gedetineerden op een veilige manier confronteert met de gevolgen van hun acties en hen samen laat nadenken over alternatieven. 

I.s.m. De Rode Antraciet en het CAW

Voor alle info over dit project druk op 

TO-Gedetineerden 

Passerelles & Liberté met gedetineerden

Workshop met gedetineerden rond mogelijke moeilijke situaties bij de reïntegratie in de samenleving na de vrijlating in de gevangenissen van Nivelles en Ittre.

op vraag van La Touline.

Voor alle info over dit project druk op 

TO-Gedetineerden 

Geen licht zonder schaduw - over delicten, straf en justitiesysteem

Met het project Geen licht zonder schaduw gaat U Move 4 Peace, artistieke werking van Pax Christi Vlaanderen in samenwerking met De Huizen en Without Walls op 10 plaatsen in Vlaanderen een dialoog aan rond delicten, detentie en justitiesysteem. De centrale vragen waarover we in dialoog willen gaan zijn: “Wat is de uiteindelijke bedoeling van het justitiesysteem voor de overheid en de samenleving? Slaagt ze in dat doel? Worden de juiste dingen bereikt met het huidige strafsysteem? Wat loopt er mis voor jou?”

De dialoog gebeurt aan de hand van een participatieve theatervoorstelling die wordt gecreëerd door de Amerikaanse theatermaker Evan Hastings van Shadow Liberation i.s.m. U Move 4 Peace. De voorstelling wordt van juni tot september gecreëerd en zal te zien zijn op 10 plaatsen in Vlaanderen van oktober tot december.

Voor alle info over dit project druk op 

GeenLichtZonderSchaduw 

Superdiversiteit

Theater & Taal

In dit project bekijken we taal als een interessante competentie voor nieuwkomers maar ook als obstakel.  In wekelijkse workshops organiseren we een informele oefenkansen Nederlands. Via spelen, beeldentheater, improvisaties krijgen de deelnemers de Nederlandse taal verder onder de knie. Hiervoor is niet altijd ruimte in de maatschappij.

In het werken met participatief theater komen verhalen en ervaringen van onrecht en uitsluiting naar boven rond de brede noemer ‘taal’ die zullen dienen voor een performance.

Met steun van de Koning Boudewijnstichting

TheaterTaal

----------------------------------------------------------------

Een overzicht van alle voorbije projecten en workshops vind je hier.

Overzicht projecten