Artistieke methoden

Projecten artistieke methoden

PeaceCraft - Play to Change!

 

Samen met partner !DROPS werkt U Move 4 Peace aan ontwikkelingseducatie rond de actuele mondiale uitdaging ‘migratie’.Jongeren uit het opvangcentrum Linkeroever vormen de bron van dit project. In workshops kunnen deze jongeren verhalen delen a.d.h.v. creatieve methodieken.

!DROPS ontwikkelt met de jongeren een interactieve game. Die zal gaan over de situatie in het thuisland van de jongeren waarvoor ze op de vlucht zijn geslagen, en over de route die ze hebben afgelegd. Wie het spel speelt, wordt geconfronteerd met de keuzes waar ook de jongeren mee geworsteld hebben. Het spel informeert enerzijds op een laagdrempelige manier en creëert anderzijds empathie voor de complexe situaties. Het laat de speler ervaren wat jonge vluchtelingen effectief meegemaakt hebben.

UM4P creëert met de verhalen van deze (en andere) jongeren een participatieve theatervoorstelling. De voorstelling wordt gespeeld door freelance acteurs met een migratie-achtergrond. Het theater draait rond moeilijke situaties waar deze jongeren hier in België tegenaan lopen.Aan scholen, culturele instellingen, verenigingen en organisaties wordt het samenhangend geheel van game en theater aangeboden. De game bereidt voor op het theater en het theater bouwt verder op de game. Er wordt toch ook voor gezorgd dat beiden apart ingezet kunnen worden.

Met steun van de Vlaamse Overheid. 

Voor alle info over dit project, druk
                   
PeaceCraft                         Vlaanderen - Verbeelding werkt

Spelen en improvisaties in Vlaamse gevangenissen

Via theaterspelen en improvisaties werkt U Move 4 Peace met gedetineerden rond frustraties en conflict. Tijdens de eerste sessies leren we elkaar kennen en laten we de groep kennismaken met theater. Geleidelijk aan worden persoonlijke verhalen gedeeld en scènes gecreëerd over concrete conflicten en frustraties. In die scènes wordt gezocht naar context en alternatieve scenario's. Nadat er voldoende vertrouwen is opgebouwd in de groep en de deelnemers het participatief theater wat onder de knie hebben, roepen we een herkenbaar fictief personage in het leven. Met deze figuur werken we rond strafbare feiten en normoverschrijdend gedrag. 

Op deze manier werkten we in de gevangenis in Mechelen rond een roofmoord, in het Brugse penetentaire complex rond huiselijk geweld, in de gevangenis van Turnhout rond drugshandel en in deze van Wortel tenslotte rond slagen en verwondingen. We ervaren dat de workshops de gedetineerden op een veilige manier confronteert met de gevolgen van hun acties en hen samen laat nadenken over alternatieven. 

I.s.m. De Rode Antraciet en het CAW

Voor alle info over dit project druk op

TO-Gedetineerden

Theatertrajecten in opvangcentra met vluchtelingen

U Move 4 Peace werkt(e) in diverse opvangcentra, onder andere Westakkers, Linkeroever, Poelkappelle en Broechem, via particapatief theater met vluchtelingen. Telkens op maat van het centrum en de vluchtelingen exploreerden we uitdagingen en moeilijke situaties in het leven van de vluchteling. Over de procedure, het wachten op een antwoord - op een nieuw leven, het gemis van het thuisland, over de contact met de nieuwe samenleving, het leven in een opvangcentrum, het etiket "vluchteling', ...

I.s.m het Rode Kruis en Fedasil. Met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

Voor alle info over deze projecten druk op 

TheaterWestakkers

Woordenwollk over de aangeraakte thema's