Artistieke methoden

Projecten artistieke methoden

PeaceCraft - Play to Change!

Samen met partner !DROPS werkt U Move 4 Peace aan ontwikkelingseducatie rond de actuele mondiale uitdaging ‘migratie’. Jongeren uit het opvangcentrum Linkeroever vormen de bron van dit project. In workshops kunnen deze jongeren verhalen delen a.d.h.v. creatieve methodieken.

!DROPS ontwikkelt met de jongeren een interactieve game. Die zal gaan over de situatie in het thuisland van de jongeren waarvoor ze op de vlucht zijn geslagen, en over de route die ze hebben afgelegd. Wie het spel speelt, wordt geconfronteerd met de keuzes waar ook de jongeren mee geworsteld hebben. Het spel informeert enerzijds op een laagdrempelige manier en creëert anderzijds empathie voor de complexe situaties. Het laat de speler ervaren wat jonge vluchtelingen effectief meegemaakt hebben.

UM4P creëert met de verhalen van deze (en andere) jongeren een participatieve theatervoorstelling. De voorstelling wordt gespeeld door freelance acteurs met een vluchtverleden. Het theater draait rond moeilijke situaties waar deze jongeren hier in België tegenaan lopen. Aan scholen, culturele instellingen, (jeugd)verenigingen en (jongeren)organisaties wordt het samenhangend geheel van game en theater aangeboden. De game bereidt voor op het theater en het theater bouwt verder op de game. Er wordt toch ook voor gezorgd dat beiden apart ingezet kunnen worden.

Met steun van de Vlaamse Overheid. 

Voor alle info over dit project, druk 

PeaceCraft    

Spelen en improvisaties in Vlaamse gevangenissen

Via theaterspelen en improvisaties werkt U Move 4 Peace met gedetineerden rond frustraties en conflict. Tijdens de eerste sessies leren we elkaar kennen en laten we de groep kennismaken met theater. Geleidelijk aan worden persoonlijke verhalen gedeeld en scènes gecreëerd over concrete conflicten en frustraties. In die scènes wordt gezocht naar context en alternatieve scenario's. Nadat er voldoende vertrouwen is opgebouwd in de groep en de deelnemers het participatief theater wat onder de knie hebben, roepen we een herkenbaar fictief personage in het leven. Met deze figuur werken we rond strafbare feiten en normoverschrijdend gedrag. 

Op deze manier werkten we in de gevangenis in Mechelen rond een roofmoord, in het Brugse penitentiaire complex rond huiselijk geweld, in de gevangenis van Turnhout rond drugshandel en in deze van Wortel tenslotte rond slagen en verwondingen. We ervaren dat de workshops de gedetineerden op een veilige manier confronteert met de gevolgen van hun acties en hen samen laat nadenken over alternatieven. 

I.s.m. De Rode Antraciet en het CAW

Voor alle info over dit project druk op 

TO-Gedetineerden 

Passerelles & Liberté met gedetineerden

Workshop met gedetineerden rond mogelijke moeilijke situaties bij de reïntegratie in de samenleving na de vrijlating in de gevangenissen van Nivelles en Ittre.

op vraag van La Touline.

Voor alle info over dit project druk op 

TO-Gedetineerden 

Geen licht zonder schaduw - over delicten, straf en justitiesysteem

Met het project Geen licht zonder schaduw gaat U Move 4 Peace, artistieke werking van Pax Christi Vlaanderen in samenwerking met De Huizen en Without Walls op 10 plaatsen in Vlaanderen een dialoog aan rond delicten, detentie en justitiesysteem. De centrale vragen waarover we in dialoog willen gaan zijn: “Wat is de uiteindelijke bedoeling van het justitiesysteem voor de overheid en de samenleving? Slaagt ze in dat doel? Worden de juiste dingen bereikt met het huidige strafsysteem? Wat loopt er mis voor jou?”

De dialoog gebeurt aan de hand van een participatieve theatervoorstelling die wordt gecreëerd door de Amerikaanse theatermaker Evan Hastings van Shadow Liberation i.s.m. U Move 4 Peace. De voorstelling wordt van juni tot september gecreëerd en zal te zien zijn op 10 plaatsen in Vlaanderen van oktober tot december.

Voor alle info over dit project druk op 

GeenLichtZonderSchaduw 

Forumscènes 'Minder'

Over racisme met tienermeisjes uit de Brugse Poort in Gent

UNIA vroeg ons om in samenwerking met vzw Jong scènes te creëren rond discriminatie en racisme n.a.v. de Internatonale Dag tegen racisme en discriminiatie op 21 maart. Van eind januari tot eind maart komen we wekelijks samen met tienermeisjes uit de Brugse Poort. Dit resulteert in theaterscènes 'Minder' die zullen worden gespeeld in enkele Gentse scholen en op 21 maart Bij' de Vieze Gasten.

----------------------------------------------------------------

Een overzicht van alle lopende, maar ook voorbije project en workshops van je hier.

Overzicht projecten