Ruimte voor herstel - groep | Pax Christi Vlaanderen

Ruimte voor herstel - groep

Verdient iedereen een tweede kans? Schuilt er een misdadiger in elk van ons? Hoe laat je voelen dat iemand weer welkom is? Kunnen we de ruimte opzoeken waar we voor alles mens zijn? Een ruimte waar we verder gaan dan handelen en oordelen. Waar je je aanvaard voelt, ondanks wat gebeurd is. Een plaats om te herstellen van wat je zover heeft gebracht.

Vragen die ons raken in het hart van ons mens-zijn. Vragen over de kern van het samenleven met anderen.

Ons nieuwe bezinnende aanbod rond detentie en herstel zoekt antwoorden vanuit christelijke inspiratie. Via muziek, woord, beeld en inspirerende getuigenissen – voorbij de simpele bewoordingen ‘goed’ en ‘kwaad’.

Opgebouwd in 5 dagen. Je kunt hieronder de 5 pdf's downloaden van het aanbod. 

Dag 1 – Ruimte voor Gevoelens


Dag 2 – Ruimte voor Reflectie


Dag 3 – Ruimte voor Herstel


Dag 4 – Ruimte voor Verzoening


Dag 5 – Ruimte voor Bevrijding

Veel inspiratie gewenst met je groep of gemeenschap.

Homiletische en liturgische suggesties

We bieden je ook graag homiletische en liturgische suggesties met als invalshoek 'Ruimte voor herstel' voor Vredeszondag 18 september 2022 .

Liturgische suggesties

 

Homiletische suggesties