Vormingsdag | Pax Christi Vlaanderen

Vormingsdag

Elk jaar organiseert Pax Christi Vlaanderen een vormingsdag die een onderwerp op het snijvlak van spiriitualiteit en actieve geweldloosheid uitdiept. Ze nodigt hiervoor diverse sprekers uit. Deze vormingsdag vindt elk jaar plaats in de eerste helft van juli. Een ideale plaats tot bezinning en vorming wordt geboden in de abdij van Zevenkerken nabij Brugge.

Aankomende vormingsdag - juli 2021

Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Mail naar rik.beernaert@paxchristi.be.

Voorbije vormingsdagen

2020 - Geannuleerd wegens COVID-19-maatregelen

2019 - Bemin uw vijanden

2018 - Weerbaar midden kwetsbaarheid

2017 - De geweldloze weg van Jezus & actieve geweldloosheid vandaag

2016 - God bant wereldwijd oorlogen uit