Spiritualiteit

Vredesweek 2019

Tijdens de 30ste Vlaamse Vredesweek, die loopt van 21 september tot 2 oktober 2019, roepen Pax Christi Vlaanderen en de Vredesweekpartners op om meer te investeren in vredesopbouw voor internationale veiligheid.

CAMPAGNETEKST

Vierend en bezinnend 2019

De Vredesweek heeft naar jaarlijkse traditie ook een bezinnend aanbod omtrent het campagnethema. Het aanbod werd uitgewerkt door de werkgroep Vredesspiritualiteit in samenwerking met TAU. 

Het spiritueel aanbod, Vierend en Bezinnend, benadert de campagne vanuit de invalshoek ‘vredesopbouw en mensenrechten’. Werk maken van vrede vereist meer inzet en middelen om dit mogelijk te maken en om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) te doen respecteren.

Eerst komt een bezinning bij de Vredeszondag, die in de Vlaamse parochies plaatsvindt op zondag 22 september. Dan volgen 5 reflecties over een van de mensenrechten uit de UVRM. Er komt een speciale afsluiter op 3 oktober met het oog op de feestdag van Franciscus van Assisi, op 4 oktober.

  1. Vredeszondag: Dialoog is de enige weg (20/09)

  2. Een nieuwe wereld maken (22/09) 

  3. God opgraven (24/09)

  4. Naar buiten, lucht en lachen (26/09)

  5. Beslissen (28/09)

  6. Oproep aan mensen van goede wil (30/09)

  7. Laat de klokken luiden (03/10)  Je kan ook nog steeds het overige aanbod rechtstreeks in de mailbox ontvangen. 

Schrijf je hier in

Vredeszondag - liturgisch en spiritueel aanbod

Op Vredeszondag 22 september 2019 stellen nogal wat parochies en christelijke gemeenschappen hun vieringen in het teken van de Vredesweek. Er zijn liturgie- en homiliesuggesties beschikbaar. 

Download