Artistieke methoden

Werking artistieke methoden

Wie we zijn

U Move 4 Peace is de artistieke werking.

We zijn een hecht team van proactieve vrijwilligers en freelancers die werken met participatieve kunstvormen rond geweldpreventie, conflicttransformatie en vredesopbouw.

  • Wat zijn de dieperliggende oorzaken van een bepaald conflict?
  • Welke alternatieven kun je in groep bedenken voor een bepaald onrecht? En is het niet beter deze meteen uitproberen dan erover te praten?
  • Hoe kunnen we een stem geven aan zij die niet of minder gehoord worden?
  • Verliezen we ons soms niet in verbale discussies en kunnen artistieke elementen geen lucht geven aan conflicten?
  • Hoe kunnen we een schreeuw van verontwaardiging vastpakken en gebruiken om sociale verandering op gang te brengen?

Het zijn vragen die de wortels vormen van ons werk.

 

Wat we doen

Onze meest gebruikte werkvorm is het Theater van de Onderdrukten (TO). In TO-processen brengen we via theater onrecht en conflict uit de eigen leefwereld van de doelgroep in beeld. Op een doe-gerichte manier komen we tot een kritische dialoog en een zoektocht naar sociale verandering.

Door de jarenlange ervaring en hoogopgeleide jokers (de begeleiders in TO-projecten) fungeert U Move 4 Peace als Expertisecentrum Theater van de Onderdrukten.

Naast TO gebruiken we afhankelijk van de doelstellingen en doelgroep ook andere vormen van participatief theater, fotografie, storytelling, etc.

Voor de focus van ons werk gebruiken we graag de metafoor van ‘kabouters’. We werken samen met mensen, groepen en gemeenschappen waar de maatschappij vaak overheen kijkt, maar voor wie het leven allesbehalve een sprookje is. Op een creatieve manier gaan we de maatschappelijke dialoog aan en creëren we oefenplaatsen voor een andere en rechtvaardigere realiteit. Het werken in de eigen samenleving vormt hierbij een prioriteit.

Concreet worden we gevraagd om bijvoorbeeld:

  • een creatieve workshop uit te werken rond een bepaald thema (vb. macht, racisme, uitsluiting, vluchtelingen).
  • met een groep korte scènes uit te werken rond conflicten en onrecht uit hun leven (met vluchtelingen, etnisch-culturele minderheden, kwetsbare jongeren, activisten, holebi's).
  • volledige theatervoorstellingen te ontwikkelen en diverse voorstellingen te organiseren over concrete conflictsituaties of situaties van onrecht die een groep zelf aanbrengt.
  • trajecten op maat te ontwikkelen om door middel van participatief theater onrecht en conflicten te onderzoeken met en in een bepaalde groep. De groep bepaalt volledig het inhoudelijk proces, wij volgen methodisch.

MISSIE  VISIE