Regio Centraal-Afrika

Werking Congo

De regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika is het strijdtoneel van instabiliteit. Pax Christi Vlaanderen ijvert voor vrede en inspraak in de Democratische Republiek Congo, Burundi en Rwanda.

Wat is de context?

De jaren ’90 waren een gewelddadige periode voor de drie landen. Meer dan twintig jaar na de genocide (1994) bouwt Rwanda zich weer op. Burundi herstelde van het einde van de burgeroorlog (1993-2005), maar bevindt zich sinds 2015 weer in een crisis. Ondertussen kent Congo nog steeds gewapende conflicten, vooral in het oosten.

De verkiezingsprocessen in 2015-2018 verdienen extra aandacht omdat de zittende presidenten in principe geen derde mandaat mogen/mochten ambiëren, in overeenstemming met de grondwet. Bovendien gaan de verkiezingen gepaard met meer instabiliteit. Ondertussen bleef Pierre Nkurunziza aan de macht na gecontesteerde verkiezingen in Burundi, Paul Kagame veranderde de grondwet in Rwanda en Joseph Kabila kondigde aan dat hij geen kandidaat is voor de verkiezingen in Congo.

Wat doen we?

Sinds 2008 werkt Pax Christi Vlaanderen in partnerschap met de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen rond vrede en inspraak in Centraal-Afrika. De focus ligt op politiek en veiligheid in Congo. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de situatie in de buurlanden Burundi en Rwanda.

Beleidsmedewerker Nadia Nsayi doet aan politieke beïnvloeding in België en op Europees niveau. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Vlaamse ngo-koepel 11.11.11 en het Europees Netwerk voor Centraal-Afrika (EURAC). We doen ook aan sensibilisering via lezingen en debatten en standpunten in de media. Ons Congowerk gebeurt in nauwe samenwerking met lokale partners in Kinshasa en Kivu. Tot slot bieden we ook enkele educatieve producten aan voor het onderwijs.

Wat vragen we?

Algemeen pleit Pax Christi Vlaanderen voor vrede en inspraak in Centraal-Afrika. Wat Congo betreft vragen we dat België bilateraal en binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties een coherent en gecoördineerd beleid voert ter ondersteuning van:

  1. Aftreden van president Joseph Kabila na het verlopen van zijn mandaat in december 2016
  2. Organisatie van een eerlijk en veilig verkiezingsproces in 2018-2019
  3. Respect voor de democratische vrijheden van alle burgers, inclusief opposanten, activisten en journalisten
  4. Bescherming van de bevolking met specifieke aandacht voor conflictzones
  5. Vorming van jongeren op vlak van geweldloos burgerschap