Werking Vredesacademie | Pax Christi Vlaanderen

Werking Vredesacademie

Pax Christi Vlaanderen startte in 2016 met een nieuw concept: de VredesAcademie. Geen hoogdravende theorieën en vergezochte modellen, maar bruikbare methodes en kapstokken om te werken aan vrede, iedere dag opnieuw, in elke mogelijke context, voor jong en oud.

De VredesAcademie veronderstelt dat er een degelijke kennis en ervaring aanwezig is bij diegenen die een vorming begeleiden, maar het gaat zeker niet om een eenrichtingsproces. Tijdens elke vorming wordt er geleerd door iedereen: zowel door de deelnemer als de begeleider. Een vorming wordt namelijk gezien als een oefenplaats. De kennis groeit, de vaardigheden worden ontwikkeld of verbeterd, attitudes worden aangescherpt om tot constructieve alternatieven te komen voor bepaalde vormen van onrecht en geweld, maar niet alleen bij de deelnemers. Een vorming is een groepsdynamisch proces waarbij mensen met allerlei achtergronden samenkomen om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp. We worden dus wijzer, maar niet alleen in intellectuele zin. Pax Christi Vlaanderen en haar vormingsbegeleiders streven naar vormen van participatie en co-creatie: wat de deelnemers inbrengen tijdens een vorming is materie voor de volgende vorming, is voedsel dat stemt tot nadenken, is een toetssteen voor de methodes die de begeleider zelf hanteert.

De VredesAcademie biedt een waaier van vormingen (lezingen, workshops, trajecten) aan die de hele werking van Pax Christi Vlaanderen beslaat. Dit aanbod wordt steeds aangepast aan de actualiteit en aan de noden van groepen in onze samenleving. De VredsAcademie herbergt enerzijds vernieuwende werkingsmethodes en anderzijds een unieke inhoudelijke expertise. Neem een kijkje in onze Agenda voor het meest recente aanbod of klik op Vormingsaanbod in de linker kolom om te weten wat we allemaal in huis hebben.