Werking Vredeseducatie

Pax Christi Vlaanderen heeft een lange traditie in het aanbieden van kwalitatieve vormingen en educatieve materialen aan scholen, zowel gericht op leerkrachten als op leerlingen.

Vorming

We bieden voornamelijk twee soorten vredesvorming aan voor het onderwijs: internationale educatie en educatie tot conflictoplossing. Met de laatste vorm van educatie zetten we in op het brede spectrum van geweldloos omgaan met conflicten waaronder leerlingenbemiddeling en 'anders kijken naar conflicten'. Deze vormigen worden gegeven door vrijwillligers en freelancers uit de schoolpraktijk. Voor dit aanbod werken we onder meer samen met het Netwerk Onderwijs Mediation en de Pestjuf.

Voor vorming over internationale vredes- en veiligheidsthema's zoals kernwapens, drones & killer robots, VN-vredesoperaties of de rol van het leger, maar ook over verschillende conflictregio's, zoals Centraal-Afrika en Oekraïne werken we met onze eigen experts.

Educatieve materialen

Over bovengenoemde thema's ontwikkelt Pax Christi Vlaanderen ook educatieve materialen: je kan ze vinden in de vredeswinkel of als gratis downloads via de 'tab' domein en dan het juiste thema kiezen. Deze materialen worden in grote mate ontwikkeld om inhoudelijke campagnes, zoals die van de Vlaamse Vredesweek, toegankelijk te maken voor leerlingen en leerkrachten. Ze worden gemaakt door de vrijwilligers van de werkgroep Vredeseducatie.

Vrijwilligers & freelancers

De werking van de dienst Vredeseducatie wordt gedragen door een enthousiaste groep van (voormalige) leerkrachten die zich als vrijwilliger, soms als freelancer, inzetten om vrede op een gepaste manier in de schoolcontext te brengen.

Interesse? Stuur vrijblijvend een mailtje naar olivier.forges[at]paxchristi.be