Spiritualiteit

Werking Vredesspiritualiteit

Doorleefd geloof en authentiek humanisme inspireren Pax Christi Vlaanderen tot actief geweldloze daden van gerechtigheid, verzoening en vrede. De vredesboodschap van Jezus van Nazareth en veel andere inspirerende figuren geeft ons kracht en moed om tegen de stroom in vol te houden.

De vrijwilligers van de werkgroep vredesspiritualiteit geven met hun bijdrage voeding aan de brede beweging met een verdiepende en inspirerende bezinning over vrede en geweldloosheid. Hierbij besteden ze aandacht aan “Jezus, als actief geweldloze figuur” en laten ze zich leiden door de zaligsprekingen en de Bergrede.

Ze verbinden deze inspiratie met de hedendaagse realiteit en geven er een actuele invulling aan. Ze laten zich ook inspireren door andere figuren uit het christendom en andere levensbeschouwingen, zoals Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Franciscus van Assisi, Jean en Hildegard Goss-Mayr en Emmanuel Levinas.

De werkgroep geeft via concrete initiatieven handen en voeten aan deze spiritualiteit in de dagdagelijkse praktijk van Pax Christi Vlaanderen. Hiervoor wordt onder meer een jaarlijkse dag van vorming georganiseerd in juli in de Sint-Andriesabdij, Zevenkerken 4 nabij Brugge.

Bruggen bouwen met andere levensbeschouwingen vanuit een open spiritualiteit is één van de kerndoelstellingen. De werkgroep faciliteert een maandelijkse interreligieuze stille meditatie. Dit is telkens op de tweede dinsdag van de maand uitgenomen in juli en augustus. Ieder is er welkom om gedurende dertig minuten in stilte samen te zijn met het oog op vrede en liefdevol aanvaarden van de ander als ander.

Elk jaar brengt de werkgroep ook een bezinnend aanbod in het kader van de Vlaamse Vredesweek onder de naam “Vierend en Bezinnend”. Dit gebeurt onder meer via pakkende getuigenissen, inspiratie uit de Bijbel en andere inspirerende boeken vertaald naar het specifieke campagnethema. Daarnaast worden teksten en liederen aangeboden voor een Vredeswake in Franciscaanse geest en liturgische en homiletische suggesties voor Vredeszondag eind september/begin oktober.

In het verlengde van vredesspiritualiteit wordt ook elk jaar een Vredesdag georganiseerd samen met de Faculteit van Theologie en Religiewetenschappen en het Centrum voor Vredesethiek van de KU-Leuven.