Academische Opening Opleiding Vredeseducatie | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
21 september 2020

Op de Internationale Dag van de Vrede organiseren de Sint-Michielskerk/ Vredeskerk Leuven en Pax Christi Vlaanderen een vredeswake in het teken van Laudato Si'.

22 september 2020

Gesprek met Jan De Cock in het kader van de Brugse Vredesweek

23 september 2020

Hoe ga ik om met conflict in de klas? 'Wapen' je dankzij deze online vorming voor leerkrachten en klastitularissen.

16 februari, 2016 - 19:00

Academische Opening Opleiding Vredeseducatie

Op dinsdag 16 februari 2016 heeft in de aula aan de Rodestraat in Antwerpen de academische openingszitting plaats van een nieuwe Opleiding Vredeseducatie.
Gastspreker is VRT-journalist en docent aan de KU Leuven (‘Media en Internationale Conflicten’, Master Politieke Wetenschappen) Peter Verlinden.

Thema van de lezing: Massamedia: vredesduiven of oorlogsstokers? In de lezing gaat Verlinden, onder meer vanuit zijn academische expertise, dieper in op de rol van massamedia bij internationale conflicten en op hun al dan niet bijdragen tot het (geweldloos) oplossen van conflicten. De uiteenzetting koppelt academisch materiaal aan persoonlijke ervaringen.

Luc Braeckmans verzorgt de inleiding en het slotwoord.

De academische zitting heeft plaats in de aula van de Stadscampus UA in de Rodestraat,
Lokaal R – 014
19–22 u. + Afsluitende receptie

Inschrijving:
Volwassenen: €5 / Studenten: €3

De Opleiding Vredeseducatie start daags na de openingszitting. De opleiding bestaat uit 10 lessessies (wekelijks van 17 februari tot en met 4 mei 2016), een bezoek aan het Fort van Breendonk (7 mei) en een herfstsessie op 30 november 2016, waarop Dirk De Wachter het heeft over ‘Liefde in tijden van leukigheid’.

De lessessies hebben plaats op de stadscampus van de UA, Grote Kauwenberg 18, lokaal D.014

Inschrijving voor het vormingsjaar 2016:
Voor 10 sessies:
€100 voor leerkrachten en andere cursisten / €50 voor studenten en gepensioneerden
Per sessie:
€12 voor leerkrachten en andere cursisten / €7 voor studenten en gepensioneerden

De opleiding wil een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming in het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten. Zij is bestemd voor alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en in het maatschappelijke werkveld. Ook professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, studenten aan universiteit en hogeschool en beleidsverantwoordelijken kunnen in deze opleiding aansluiting vinden met hun werkterrein.

Accreditatie
Per persoon:

  • Attest van aanwezigheid (na één jaar opleiding)
  • Consulent in Conflicthantering en Geweldpreventie (na twee jaar opleiding)

Per school:

  • Project: Op weg naar een ‘vredes-actieve school

Het volledige programma van de Opleiding Vredeseducatie vind je op deze pagina.

Contact: rogerboonen@hotmail.com