Actie voor vrede: geen oorlog met Iran | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
22 september 2021

'Uitgedaagd door de ander' verwijst tevens naar de evangelische opdracht: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” (Mattheus 7, 12).

26 september 2021

2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we samen met andere landen in Europa in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

29 september 2021

E.H. Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen, gaat voor in deze oecumenische vredesdienst.

25 januari, 2020 - 14:00

Actie voor vrede: geen oorlog met Iran

Zeventien jaar na de invasie van Irak leek de wereld begin januari 2020 opnieuw af te stevenen op een desastreuze oorlog in het instabiele Midden-Oosten. Voorlopig lijkt een verdere escalatie van het conflict tussen de VS en Iran afgewend, maar een kleine vonk kan voldoende zijn om het te doen escaleren. Het Amerikaans sanctiebeleid tegen Iran wordt nog versterkt, en over en weer klinkt er nog dreigende taal.

De VS spelen met vuur. De buitenrechtelijke executie van Qasem Soleimani met droneraketten - wat men ook denkt over zijn rol en die van Iran in de regio - is een oorlogshandeling en een schending van het internationaal recht. We mogen niet tolereren dat de Amerikaanse president Donald Trump weer de internationale rechtsorde ondermijnt. We kunnen niet aanvaarden dat België en de andere lidstaten van de Europese Unie - door hun passiviteit of actieve steun - er mee voor zorgen dat we evolueren naar een internationaal systeem waarin alleen nog de wet van de sterkste zou gelden.

Ter gelegenheid van een internationale actiedag (25 januari) die uitgaat van een platform van de Amerikaanse vredesbeweging, vragen de ondertekenende organisaties dat:

  1. België en de andere lidstaten van de Europese Unie elke provocatieve actie en inbreuken op het internationaal recht en de mensenrechten ondubbelzinnig veroordelen;
  1. dat België en de Europese Unie een actieve bemiddelingsrol spelen om tot duurzame de-escalatie te komen met Iran;
  1. dat België zich in geen geval medeplichtig zou maken – indien daar om gevraagd – aan oorlogshandelingen en schendingen van het internationaal recht van de VS en andere landen in Irak en Iran, noch individueel, noch in NAVO-verband of via andere internationale coalities;
  1. dat België als lid van de VN-Veiligheidsraad gepaste initiatieven neemt die de vrede en stabiliteit in de regio kunnen helpen herstellen en de politieke dialoog bevorderen en dat onder de auspiciën van de VN;
  1. dat de Europese Unie duidelijk afstand neemt van de pogingen van het Witte Huis om het nucleair akkoord met Iran te doen mislukken. De EU moet Iran verder aanmoedigen om de bepalingen van het akkoord te respecteren en in ruil weigeren om uitvoering te geven aan de Amerikaanse sancties die de Iraanse bevolking hard treffen, maar ze ook helpen omzeilen en opvangen. Op middellange termijn moet het Midden-Oosten een kernwapenvrije zone worden.

Wij drukken onze solidariteit uit met de Iraakse en Iraanse protestbeweging die strijd tegen de buitenlandse inmenging en streeft naar soevereiniteit, democratische rechten en sociale rechtvaardigheid in haar land!

Wij roepen iedereen op om deel te nemen aan een vredeswake op het plein aan het Centraal-Station in Brussel op de internationale actiedag op zaterdag 25 januari 2020 om 14u.

Eerste ondertekenaars:

Agir pour la Paix, Association Belgo Palestinienne, Attac Bruxelles, Beweging.net, CNAPD, CSOTAN, Greenpeace, intal, Käthe Kollwitz Vredesloop, LEF, LSP-PSL, MOC, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, PCB-CPB, Vrede vzw,  Vredesactie,...