Adventsconferentie: Vrede aan alle mensen van goede wil - AFGELAST | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
26 januari 2022

Op 11 januari 2022 rolt 'Ik weiger te haten. De mechanismen die het antisemitisme veroorzaken en in stand houden' van de persen. Kom op 26 januari naar de boeklancering en maak kennis met een thema dat steeds veel beroering veroorzaakt.

13 februari 2022

In Kunstencentrum Kaap/ Vrijstaat O kan je 13 februari luisteren naar een rijk gevuld programma: inleiding op het boek 'Ik weiger te haten' over oorzaken van racisme, antisemitisme en haat, muziek van all-round muzikant Yamen Martini (Syrië), en poëzie van de Syrisch-Koerdische Nessrin Ehmed

21 februari 2022

In 1920 trad het Verdrag van Versailles in werking. Werd de vurige wens van "nooit meer oorlog" in dat verdrag verankerd? Paul Lansu, senior advisor van Pax Christi International, duidt dit in een voordracht.

11 december, 2021 - 14:30

Adventsconferentie: Vrede aan alle mensen van goede wil - AFGELAST

AFGELAST VANWEGE DE COVID-CONTEXT

Advent is een tijd van verwachting, van iets nieuws dat zich aandient, van een toekomst. Voor gelovigen staat de Advent in teken van de komst van Christus onder de mensen, de Vredevorst. De universele liefde van Christus weerklinkt in de hartverwarmende kerstboodschap: “Vrede aan alle mensen van goede wil”.

In zijn “Lof der Zotheid” zal de filosoof Desiderius Erasmus (15/16de eeuw) de vraag stellen: en wat te doen met de mensen van kwade wil, die zijn er toch ook? Hoe doe je dat dan, omgaan met het kwaad? Hoe kunnen we het kwaad omkeren tot iets goeds? We gaan ervan uit dat de mens zich kan verbeteren, ja zich zelfs kan bekeren tot het goede!

Verzoening en vrede is beter dan strijd. De mens is een “homo compensator”. Evenwichtszoeker. Conflictoplosser. Het kwaad omzetten in het goede. Kiezen voor de ‘juiste wijze’ van leven. De vredestichter of “Defensor pacis” maakt dan een einde aan de Babylonische spraakverwarring, de twisten, de oorlog van ieder tegen ieder, de broedermoord, of de eeuwige woordenstrijd die altijd uit de hand kan lopen. Het beëindigen van onenigheid. Aan vrede werk je niet alleen. Vrede stichten op aarde is gemeenschapswerk.

In deze Adventsconferentie gaat E. H. Paul Lansu op zoek naar zinzoekend en zingevend vredeswerk. Hij vertelt over zijn vele inzichten, ervaringen en aanzetten tot vredeswerk op basis van zijn jarenlange inzet voor Pax Christi International.

Praktisch:

Dag en uur: zaterdag 11 december 2021, 14u30 - 17u

Locatie: zaaltje Onder de Toren, kerk O.L. Vrouw ter Sneeuw (ingang Toekomststraat en/of Groenstraat)

Programma: om 14.30 uur welkom met koffie en gebak. Om 14.45 uur conferentie door E. H. Paul Lansu. Om 16 uur in gesprek met de aanwezigen. Om 16.30 uur: ‘borrel’ moment. Einde voorzien om 17 uur.

Iedereen is welkom.