Agenda

Terug naar overzicht
20 februari 2018

Op 20 februari 2018 openen Rudi Vranckx en Fatima Ezzarhouni het nieuwe academiejaar van de Opleiding Vredeseducatie.

21 februari 2018

Slachtofferhulp / Mensenhandel

28 februari 2018

Op woensdag 28 februari 2018 organiseren het Centrum voor Vredesethiek (KU Leuven) en Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de transformatieve kracht van actieve geweldloosheid.

18 november, 2017 - 09:30

Algemene Vergadering - 18 november 2017

De Algemene Vergadering van Pax Christi Vlaanderen komt op 18 november 2017 bijeen om zich te buigen over de voorstellen van jaarplan en begroting 2018. Franco Prontera van CIFAL Flanders verzorgt het inhoudelijk luik: hij zal de link tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030 en het lokaal beleid duiden, als inspiratie voor de aanbevelingen die Pax Christi Vlaanderen zal formuleren voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018.

Welkom vanaf 9u voor koffie en thee. We beginnen de vergadering om 9u30.

Als lid van de Algemene Vergadering vragen wij om aan te melden bij Karin Seberechts: karin.seberechts@paxchristi.be

Bent u geen lid van de Algemene Vergadering, maar zou u interesse hebben in dit soort van engagement, neem dan contact op met Annemarie Gielen: annemarie.gielen@paxchristi.be

Klik hier voor een routebeschrijving, gezien de werken op de Italiëlei.