Algemene Vergadering - 18 november 2017 | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 geeft Paul Lansu een lezing in de kerk van oud Waterschei in Genk.

30 januari 2020

Met een groep wijkbewoners uit de Hasseltse wijken Hollandsveld, Katerina of de Kempische Wijk zullen we een voorstelling maken. De voorstelling met situaties uit het dagdagelijkse leven wordt vertoond tijdens Tournée Locale.

5 februari 2020

Heb je een link met DR Congo? Goesting om samen creatief aan de slag met verhalen van hier en uit Katana. Kom dan naar het startmoment op woensdag 5 februari om 18u30

18 november, 2017 - 09:30

Algemene Vergadering - 18 november 2017

De Algemene Vergadering van Pax Christi Vlaanderen komt op 18 november 2017 bijeen om zich te buigen over de voorstellen van jaarplan en begroting 2018. Franco Prontera van CIFAL Flanders verzorgt het inhoudelijk luik: hij zal de link tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030 en het lokaal beleid duiden, als inspiratie voor de aanbevelingen die Pax Christi Vlaanderen zal formuleren voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018.

Welkom vanaf 9u voor koffie en thee. We beginnen de vergadering om 9u30.

Als lid van de Algemene Vergadering vragen wij om aan te melden bij Karin Seberechts: karin.seberechts@paxchristi.be

Bent u geen lid van de Algemene Vergadering, maar zou u interesse hebben in dit soort van engagement, neem dan contact op met Annemarie Gielen: annemarie.gielen@paxchristi.be

Klik hier voor een routebeschrijving, gezien de werken op de Italiëlei.