Agenda

Terug naar overzicht
29 november 2017

Op woensdag 29 november 2017 heeft de herfstsessie plaats van de Opleiding Vredeseducatie 2017. Thema: 'Mensen- en kinderrechten: een dam tegen geweld?'.

29 november 2017

Een vierde editie van dit warme en gastvrije evenement voor alle mensen met een goei ♥. Deze keer een special edition met een pop-up dienstenkantoor van Antwerpse partners. (werk, vrije tijd, onderwijs, gezondheid).

10 december 2017

Op 10 december 2017 heffen we het glas op de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN als trots lid van dit netwerk.

18 november, 2017 - 09:30

Algemene Vergadering - 18 november 2017

De Algemene Vergadering van Pax Christi Vlaanderen komt op 18 november 2017 bijeen om zich te buigen over de voorstellen van jaarplan en begroting 2018. Franco Prontera van CIFAL Flanders verzorgt het inhoudelijk luik: hij zal de link tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030 en het lokaal beleid duiden, als inspiratie voor de aanbevelingen die Pax Christi Vlaanderen zal formuleren voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018.

Welkom vanaf 9u voor koffie en thee. We beginnen de vergadering om 9u30.

Als lid van de Algemene Vergadering vragen wij om aan te melden bij Karin Seberechts: karin.seberechts@paxchristi.be

Bent u geen lid van de Algemene Vergadering, maar zou u interesse hebben in dit soort van engagement, neem dan contact op met Annemarie Gielen: annemarie.gielen@paxchristi.be

Klik hier voor een routebeschrijving, gezien de werken op de Italiëlei.