Bruggen bouwen in Irak: Abouna Jens neemt je mee | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

19 maart 2020

Ben jij ook bezorgd over toenemende militaire uitgaven en ontwikkeling van nieuwe wapens wereldwijd? Jaagt het idee dat gewapende robots zelfstandig beslissen over leven en dood jou de stuipen op het lijf? Wil je mee actie voeren?

2 maart, 2020 - 20:00

Bruggen bouwen in Irak: Abouna Jens neemt je mee

Abouna Jens leefde en werkte 12 jaar nauw samen met de stichter en geestelijke vader van zijn gemeenschap, abouna Paolo Dall’Oglio. In 2012 werd vader Jens naar Irak gezonden op vraag van de toenmalige aartsbisschop van Kirkouk, mgr. Louis Sako, om het klooster van Deir Maryam Al-Adhra, in Suleymaniya (Iraaks Koerdistan), nieuw leven in te blazen.

Abouna Paolo Dall'Oglio besteedde veel tijd en energie in het dialogeren met moslims. Hij schreef hierover een indringend boek: 'Uit liefde voor de Islam' (uitgegeven in het Nederlands bij Halewijn). In dezelfde geest van interreligieuze dialoog en ontmoeting werkt abouna Jens in Irak aan de toenadering tussen christenen en moslims. In juli 2013 verdween vader Paolo. Hij was op weg naar een ontmoeting met vertegenwoordigers van IS.

In augustus 2014 besluit Jens zijn klooster open te stellen voor de vele christenen uit Mosoul, Qaraqosh en de vlakte van Nineve op de vlucht voor IS. Intussen zijn de meesten weer naar hun stad teruggetrokken, en werkt Jens onvermoeibaar verder om van het klooster een plek van dialoog en harmonieus samenleven te maken.

“Alleen door bruggen te bouwen tussen christenen en moslims, kunnen we aan een toekomst bouwen voor het Midden-Oosten”, zegt hij in La Croix (een Frans katholiek dagblad).

Op maandagavond 2 maart gaan we met abouna Jens in gesprek. Hij zal er getuigen over zijn eigen weg, over de spiritualiteit van zijn gemeenschap en over de uitdagingen en de hoop in dialoog tussen christenen en moslims in Syrië en Irak.

Kom kennismaken met een echte bruggenbouwer die te midden van een gewapend conflict dialoog en ontmoeting mogelijk maakt.

Adres: Pax Christi Vlaanderen, Bovenzaal, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen

Datum en uur: 2 maart 2020, 20u - 22u

Toegang: vrije bijdrage

Inschrijven: graag via dit webformulier

De ontmoeting is een initiatief van Franciscan Call 4 Peace, KaVIS en Pax Christi Vlaanderen