Café Winket - Huizen on Tour - VOLZET | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
13 december 2022

De oorlog blijft duren in Oekraïne. Welke verschillende partijen zijn betrokken in het conflict? Wat zijn hun belangen en met welke agenda handelen ze?

6 mei, 2022 - 19:30

Café Winket - Huizen on Tour - VOLZET

"Huizen on Tour is een infotainment met Marijn Devalck toerend door Vlaanderen met als doel een draagvlak te creëren voor een alternatieve strafuitvoering in de vorm van detentiehuizen.

Er is dringend een alternatief nodig voor onze huidige Belgische gevangenissen! Daarover is men het doorgaans eens. De kerntaak van een gevangenis is de gevangene individueel en veilig voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Zonder herval of recidive dus. En daar wringt het schoentje. De negatieve effecten zijn gekend; de nood aan een oplossing dringt zich op. Die oplossing komt in de vorm van detentiehuizen.

Vzw De Huizen en zijn partners hadden redenen genoeg om werkbare alternatieven te zoeken. Samen met wetenschappers, politici, architecten, veldwerkers, studenten en (ex-)gedetineerden kwam men tot het concrete voorstel van kleinschalige detentiehuizen, als vervanging voor de huidige gevangenissen. Detentiehuizen bieden aan gedetineerden de mogelijkheid om een individueel oplossingstraject te doorlopen, conform de regels van de Basiswet, met betere slaagkansen voor een leven na de opsluiting. Bovendien creëren deze huizen boeiende opportuniteiten voor stadsvernieuwing. Een eerste vorm van dergelijke detentiehuizen werd alvast door de regering goedgekeurd en komt in de vorm van transitiehuizen: kleinschalige opvanginitiatieven voor gedetineerden aan het einde van de straftijd. 

In 2020 werd het concept detentiehuizen ook echt opgenomen in het penitentiair beleid en de huidige regering is momenteel volop bezig met het inplannen en openen van de eerste detentiehuizen in België. Tegen 2024 zou België beschikken over 15 kleinschalige detentiehuizen. 

Het concept van detentiehuizen is de toekomst en verdient daarom een meer uitgebreide toelichting en grotere bekendheid! Daarom toert Huizen on Tour door Vlaanderen om u nader te informeren.

Mogelijke sprekers zijn o.a.: Hans Claus (gevangenisdirecteur en secretaris van vzw De Huizen), Manu Pintelon (criminoloog en coördinator De Huizen), Marlies Gailliaert (Master sociaal werk en coördinator De Huizen),  Helene De Vos (Criminologe coördinator RESCALED), Marjan Gryson (vzw Touche en vzw De Huizen), Dries Pattyn (advocaat en bestuurslid Liga voor Mensenrechten), Sarah Holbrouch (architecte), Yvan Thomas (voorzitter Uit-Stap), ervaringsdeskundige, etc.

Marijn Devalck luistert de avond op met enkele jail songs en u krijgt de kans om de sprekers vragen te stellen.

 

Trailer

Praktisch

  • Vrijdag 6 mei, 19.30 - 21.30 u.
  • De Belgiek - mobiele cultuurzaal.
  • Op het grasplein naast de ingang van de gevangenis Brugge
  • Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries
  • Gratis (met inschrijving)

De inschrijvingen zijn afgesloten. Café Winket is vol. We verwelkomen je graag op een ander moment, nog tot 20  mei.