Colloquium KU Leuven: opvoeding in een vredevolle samenleving | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
19 februari 2020

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

1 maart, 2017 - 11:00

Colloquium KU Leuven: opvoeding in een vredevolle samenleving

Op 1 maart 2017 (Aswoensdag) organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven voor de 30ste keer een colloquium n.a.v. vredesdag.

Thema van deze editie is De rol van opvoeding in een vredevolle samenleving. Hoofdspreker is pedagoog en didacticus Roger Boonen.

Programma:

11-13 u., Kleine Aula, mtc 00.15: Publiekslezing: ‘Op weg naar een ‘vredes-actieve’ (dialoog)school: droom of werkelijkheid?’

14-16 u., Romerozaal, cove 02.10: Workshop: ‘Machtsvrije dialoog over vrede en geweld. Op weg met filmfragmenten uit As Good as it Gets (James L. Brooks)’

KU Leuven, Maria Theresiacollege, Sint Michielsstraat 4, Leuven.

Roger Boonen doceerde algemene didactiek, intercultureel onderwijs en vredeseducatie aan het Departement Lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. Hij is erecoördinator VLO - Vernieuwd Lager Onderwijs, gewezen Pedagogisch Opdrachthouder van het bisdom Antwerpen en erehoofdredacteur van het pedagogische tijdschrift School- en klaspraktijk. Hij heeft diverse pedagogisch-didactische publicaties op zijn naam. Hij is initiatiefnemer en coördinator van de meerjarige Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en andere organisaties. Recent verscheen zijn boek: Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school.

Doelpubliek:

Dit colloquium richt zich tot professoren en studenten, studenten uit de lerarenopleidingen, tot leden van vredes- en mensenrechtengroepen, hulpverleners, buurt- en gezinswerkers, medewerkers van sociale organisaties, Alumni/ae van de Faculteit Theologie en Religiewetenchappen, leerkrachten, priesters en religieuzen, pastorale werk(st)ers, vrijwilligers in pastorale en sociale bewegingen, en andere geïnteresseerden.

Meer info op www.kuleuven.be/thomas/page/mededelingen/view/197425/

Lees ook: Recensie: Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school.

Pax Christi Vlaanderen werkt mee aan dit colloquium.

Foto: © Ilse Prinsen