Agenda

Terug naar overzicht
20 juni 2019

Op Wereldvluchtelingendag - 20 juni - vindt de 7de editie van Gastvrij Antwerpen, een warm en solidair evenement op het warmste plein - de dageraadplaats - van Antwerpen.

22 juni 2019

Op zaterdag 22 juni 2019 kan je in Boom naar 'Hotel Paradiso', een installatie gebouwd door vzw Kaaimannen met theaterspel van U Move 4 Peace.

29 juni 2019

Op zaterdag 29 juni 2019 organiseren Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen een Congo-wandeling in het centrum van Brussel.

18 april, 2016 - 09:30

Conferentie: Global Day of Action against Military Spending

Naar aanleiding van de Global Day of Action against Military Spending en in het licht van de wereldconferentie van het International Peace Bureau (IPB) van 30 september tot 3 oktober 2016 in Berlijn heeft op maandag 18 april 2016 een voorbereidende conferentie (PrepCom) plaats in Brussel.

Bedoeling van de PrepCom is aandacht te vragen voor een evenrediger verdeling van de te besteden middelen tussen militaire bestemmingen enerzijds en sociale en humane doelstellingen anderzijds. De torenhoge militaire uitgaven dragen immers in vele gevallen niet bij ​​aan de veiligheid van de burgers. Er moeten meer middelen gaan naar conflictpreventie en vredesopbouw, de strijd tegen de klimaatverandering, het opstellen van nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en een ambitieus migratiebeleid. (Zie ook: Wereldwijde militaire uitgaven ook in 2015 buitensporig hoog).

Verschillende experts doen in vier panelgesprekken suggesties voor een herbesteding van de militaire middelen. Na de panelgesprekken is er ruimte voor debat, algemene conclusie, actiesuggesties en een gezamenlijke verklaring.

Paul Lansu, senior policy advisor van Pax Christi International en vice-voorzitter van IPB leidt de conferentie in. Willem Staes, medewerker Internationale Veiligheid en Ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen, stelt de gezamenlijke verklaring voor, samen met moderator Andrew Lane, Quaker-vertegenwoordiger bij de Europese Unie en de Raad van Europa.  

Praktisch:

Maandag 18 april 2016
9.30 – 17 u.
Plaats: COMECE (Commissie van de Bisschoppenconferentie bij de EU), Meeûssquare 19, Brussel.

Meer informatie

Programma

Registreer via email

De ruimte is beperkt. Gelieve daarom te laten weten of u de volledige dag deelneemt, of aan te duiden welke panels u bijwoont.

Voertaal: Engels

Bekijk hieronder ook informatie en voorlopig programma van de Wereldconferentie 'Disarm! For a Climate of Peace', van 30 september tot 3 oktober 2016 in Berlijn.

Pax Christi International is mede-initiatiefnemer van dit belangwekkende congres, waarop o.m. James Galbraith, Mikhail Gorbatschev, Jean Ziegler en Vandana Shiva het woord zullen nemen.