Conferentie: Global Day of Action against Military Spending | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

19 maart 2020

Ben jij ook bezorgd over toenemende militaire uitgaven en ontwikkeling van nieuwe wapens wereldwijd? Jaagt het idee dat gewapende robots zelfstandig beslissen over leven en dood jou de stuipen op het lijf? Wil je mee actie voeren?

18 april, 2016 - 09:30

Conferentie: Global Day of Action against Military Spending

Naar aanleiding van de Global Day of Action against Military Spending en in het licht van de wereldconferentie van het International Peace Bureau (IPB) van 30 september tot 3 oktober 2016 in Berlijn heeft op maandag 18 april 2016 een voorbereidende conferentie (PrepCom) plaats in Brussel.

Bedoeling van de PrepCom is aandacht te vragen voor een evenrediger verdeling van de te besteden middelen tussen militaire bestemmingen enerzijds en sociale en humane doelstellingen anderzijds. De torenhoge militaire uitgaven dragen immers in vele gevallen niet bij ​​aan de veiligheid van de burgers. Er moeten meer middelen gaan naar conflictpreventie en vredesopbouw, de strijd tegen de klimaatverandering, het opstellen van nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en een ambitieus migratiebeleid. (Zie ook: Wereldwijde militaire uitgaven ook in 2015 buitensporig hoog).

Verschillende experts doen in vier panelgesprekken suggesties voor een herbesteding van de militaire middelen. Na de panelgesprekken is er ruimte voor debat, algemene conclusie, actiesuggesties en een gezamenlijke verklaring.

Paul Lansu, senior policy advisor van Pax Christi International en vice-voorzitter van IPB leidt de conferentie in. Willem Staes, medewerker Internationale Veiligheid en Ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen, stelt de gezamenlijke verklaring voor, samen met moderator Andrew Lane, Quaker-vertegenwoordiger bij de Europese Unie en de Raad van Europa.  

Praktisch:

Maandag 18 april 2016
9.30 – 17 u.
Plaats: COMECE (Commissie van de Bisschoppenconferentie bij de EU), Meeûssquare 19, Brussel.

Meer informatie

Programma

Registreer via email

De ruimte is beperkt. Gelieve daarom te laten weten of u de volledige dag deelneemt, of aan te duiden welke panels u bijwoont.

Voertaal: Engels

Bekijk hieronder ook informatie en voorlopig programma van de Wereldconferentie 'Disarm! For a Climate of Peace', van 30 september tot 3 oktober 2016 in Berlijn.

Pax Christi International is mede-initiatiefnemer van dit belangwekkende congres, waarop o.m. James Galbraith, Mikhail Gorbatschev, Jean Ziegler en Vandana Shiva het woord zullen nemen.