Debatavond Olijven en dadels: vreedzaam verzet in Palestina en Israël | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
19 februari 2020

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

10 maart, 2017 - 19:30

Debatavond Olijven en dadels: vreedzaam verzet in Palestina en Israël

Op vrijdag 10 maart 2017 organiseert ‘Olijven en dadels’ in Oostende een panelgesprek en info bij de tentoonstelling over Vreedzaam verzet in Palestina en Israël.

De tentoonstelling loopt heel de maand maart in de expositieruimte van Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 17 in Oostende. Bijna 50 jaar na het begin van de Israëlische bezetting van Palestijns gebied, is uitzicht op een oplossing verder weg dan ooit. Het beleid van de regering Netanyahu drijft de spanningen op. Vooral de onverminderde uitbreiding van Joodse nederzettingen op Palestijnse gronden verhitten de gemoederen. De afgelopen jaren nam het Israëlische geweld toe, zowel van het leger als van de kolonisten. De uitzichtloosheid leidt tot wanhopig Palestijns gewelddadig verzet. Vreedzaam verzet blijft veelal onder de radar. Bovendien worden zowel Palestijnse als Israëlische mensenrechten- en vredesorganisaties steeds meer geviseerd door de Israëlische regering.

De tentoonstelling ‘Vreedzaam Verzet in Palestina en Israël’ richt de aandacht op verschillende Palestijnse én Israëlische organisaties die vreedzaam opkomen voor de mensenrechten in hun gebied. De tentoonstelling is een hommage aan deze organisaties en maakt ze zichtbaar, want in de media komen ze zelden, tenzij er iets tragisch gebeurt.

Wie weet wat er zich ondertussen op het terrein afspeelt? Wie weet welke houding de Belgische regering en de Europese Unie aannemen? Olijven en Dadels haalde er drie experten bij om ons wegwijs te maken in het kluwen dat het Israëlisch/Palestijnse conflict vandaag geworden is.

Brigitte Herremans (Broederlijk Delen), Willem Staes (Midden-Oostenexpert bij 11.11.11. en medewerker bij Pax Christi Vlaanderen) en Wouter De Vriendt (parlementslid Groen) geven graag antwoord op jouw vragen. Kom daarom naar de gespreksavond op 10 maart 2017 en leg ze aan hen voor. Of beter nog: stel NU al je vraag. Stuur gewoon een mailtje naar olijvenendadels@gmail.com en we spelen alle vragen door naar de drie experts.

‘Olijven en Dadels’ is een samenwerkingsverband van de lokale groepen in Oostende van Amnesty International, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels en Pax Christi Vlaanderen.