Franciscan Call: 800 jaar Franciscus en de sultan | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
22 september 2021

'Uitgedaagd door de ander' verwijst tevens naar de evangelische opdracht: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” (Mattheus 7, 12).

26 september 2021

2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we samen met andere landen in Europa in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

29 september 2021

E.H. Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen, gaat voor in deze oecumenische vredesdienst.

4 oktober, 2019 - 14:00

Franciscan Call: 800 jaar Franciscus en de sultan

De Vredesweekcampagne rondt af op 4 oktober 2019 met een luisterrijk verbroederingsinitiatief in het teken van de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte. Tijdens het middaggebed van de moslims zullen kerkklokken luiden. Ambassadeur voor de Vrede Mohamed El Bachiri wijdt in Antwerpen officieel de 'vredesklok' in.

Op 4 oktober wordt Franciscus van Assisi herdacht. In 2019 belooft dat een bijzondere viering te worden. Dit jaar staat deze dag namelijk in het teken van Franciscus’ ontmoeting met de sultan van Egypte. Die had 800 jaar geleden plaats; midden in de tijd van de kruistochten gold dit als een bijzonder inspirerend vredesinitiatief om het vijanddenken te doorbreken.

De Vredesweekcampagne focust expliciet op de thematiek ‘investeren in vrede’ met een duidelijke oproep naar de federale regering om meer middelen vrij te maken. Franciscus en de Sultan is een verhaal van inspirerende ontmoeting en vredesopbouw. Maar willen we dergelijke momenten van verzoening 800 jaar later mogelijk maken, dan zal het ook nodig zijn om meer te investeren in vrede.

Op vrijdag 4 oktober 2019 zullen rond 14 uur, simultaan met het middaggebed van de moslims, wereldwijd klokken luiden: een uitnodiging om in verbondenheid met elkaar te bidden voor vrede, dialoog en ontmoeting.

Deze actie, die loopt onder het motto 'Franciscan Call', wordt gecoördineerd door TAU (franciscaanse spiritualiteit vandaag) en KaVIS (Kapucijnen Vlaanderen Internationale Solidariteit), ondersteund door Orbit en Pax Christi Vlaanderen. De bisschoppenconferentie van België steunt deze vredesoproep en zal op 4 oktober alle kathedrale klokken in België luiden.

In verschillende steden ontmoeten christenen, moslims én alle mensen van goede wil elkaar. In Antwerpen geeft Ambassadeur voor de Vrede Mohamed El Bachiri een sterke getuigenis en wijdt hij om 15.30 u.'officieel' de Vredesklok in, in de tuin van het Vredeshuis aan de Italiëlei 98a. In Leuven wordt om 15 u. het beiaardstuk St. Francis’ trial, speciaal ter gelegenheid van de actie gecomponeerd, uitgevoerd op de universiteitsbeiaard en de vredesbeiaard in 't Park.

Programma Antwerpen

13.30 u. Welkom in de kerk van de Minderbroeders Kapucijnen, Ossenmarkt 14, Antwerpen

13.45 u. Stilte

14.00 u. Luiden van de klokken, Franciscaanse vredeswake

14.45 u. Getuigenis Mohamed El Bachiri, Ambassadeur voor de Vrede en auteur van Een jihad van liefde

15.30 u. Officiële inwijding vredesklok in de tuin van Pax Christi, Italiëlei 98a te Antwerpen, door Mgr. Jean Bertin Nadonye (Lolo, DR Congo), Br. Adri Geerts, minister-provinciaal van de Kapucijnen, en E. H. Wim Selderslaghs, bisschoppelijk vicaris Antwerpen

16.15 u. Theeceremonie en ontmoeting verzorgd door VOEM

Programma Leuven

13.45 u. Beiaardbespeling St. Francis’ Trial – Beiaard Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein & Vredesbeiaard in de Abdij van ’t Park

14.00 u. Samen vrede vieren – Vredesviering in de Sint-Michiels Vredeskerk (Naamsestraat) – Vrijdaggebed in de Imsal-moskee (Rijschoolstraat) en de Al Ihsaan-moskee (K. Begaultlaan)

15.00 u. Beiaardbespeling St. Francis’ Trial – Beiaard Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein

15.45 u. Verbroedering in de moskee – Potluck met thee en koekjes in de Al Ihsaan-moskee

Meer info over dit unieke vredesinitiatief op www.franciscancall4peace.org