Herdenking Nakba: stiltecirkels in 12 steden | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
21 september 2020

Op de Internationale Dag van de Vrede organiseren de Sint-Michielskerk/ Vredeskerk Leuven en Pax Christi Vlaanderen een vredeswake in het teken van Laudato Si'.

22 september 2020

Gesprek met Jan De Cock in het kader van de Brugse Vredesweek

23 september 2020

Hoe ga ik om met conflict in de klas? 'Wapen' je dankzij deze online vorming voor leerkrachten en klastitularissen.

15 mei, 2019 - 12:00

Herdenking Nakba: stiltecirkels in 12 steden

Op 15 mei 2019 worden in verschillende Belgische steden en gemeenten (zie onderaan voor de locaties) stiltecirkels gehouden, om de Palestijnse 'Nakba' te herdenken. Ca. 750.000 Palestijnen vluchtten in 1948 uit hun huizen en dorpen. Het overgrote deel van hen kon nooit meer terugkeren.

De Nakba

Na de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring op 14 mei 1948  werden meer dan 400 Palestijnse dorpen door Israël van de kaart geveegd en 750.000 Palestijnen op de vlucht gejaagd. Zij zijn nooit naar hun huis kunnen terugkeren. Deze periode wordt door hen beschreven als ‘Nakba’ of ‘Catastrofe’. Sinds 1967 – na de Zesdaagse Oorlog - oefent Israël ook militaire controle uit over de rest van Palestina, koloniseert het met Israëlische nederzettingen deze Bezette Gebieden, gaat het door met het zich toe-eigenen van Palestijnse grond, verwoest het Palestijnse woningen en soms zelfs dorpen, verdrijft het de bedoeïenen, houdt het Gaza in een militaire wurggreep, houdt het honderden Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen, en in Israël zelf blijven Palestijnse staatsburgers verstoken van gelijke rechten tussen Joden en niet-Joden.

Herdenken & Actuele Oproep

Op 15 mei 2019 - van 12 u. tot 13 u. behalve in Geraardsbergen: daar is het van 18.30 u. tot 19.30 u. - organiseren we via stiltecirkels een vreedzaam protest: tegen de schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten en met de boodschap dat we de "Nakba" en zijn slachtoffers niet vergeten. De actie is een zichtbaar teken van solidariteit met de Palestijnse bevolking die nog steeds wacht op terugkeer, zelfbeschikking, kansen op ontwikkeling en gelijke rechten. Deze solidariteitsactie zal in verschillende Vlaamse steden en gemeenten plaatshebben.

De Nakba Memorial is ook een politiek signaal voor lokale, Vlaamse, nationale en Europese politici. Zij moeten eraan herinnerd worden dat de publieke opinie vindt dat zij zich niet mogen verschuilen achter welke reden dan ook om mensenrechten en internationaal recht niet te doen naleven. Zij  moeten  hun standpunt over dit onrecht duidelijk proclameren en consequent politiek actie  nemen. Dit niet alleen ter bevordering van de rechten van de Palestijnen, maar ook van die van de Israëli’s.

De stiltecirkel

We kiezen bewust voor de actievorm van de stiltecirkel, een model uit het arsenaal van de actief geweldloze weerbaarheid. Stil vreedzaam protest tegen onrecht kan soms meer indruk nalaten dan luidruchtig protest, zeker als beide actievormen elkaar afwisselen en dus versterken.

Een actie in stilte staat ook symbool voor de situatie van de stem van de Palestijnen die monddood wordt gemaakt of niet gehoord wordt. Zeker de kinderstem wordt niet gehoord. Met de stiltecirkel tonen we onze verbondenheid met de vele vreedzame protestacties die Palestijnen en Israëli’s houden.

Locaties voor 2019

Antwerpen - Groenplaats, Brugge - De Burg, Brussel - Muntplein, Genk - Stadsplein, Gent - Korenmarkt, Geraardsbergen - Marktplein, Ieper - Grote Markt, Leuven - Martelarenplein, Mechelen - Grote Markt, Oostende - Wapenplein, Sint-Niklaas - Grote Markt en Tielt - Halletoren (12.15 u.).

Deel het event op facebook.