Agenda

Terug naar overzicht
20 augustus 2019

Op 20 augustus 2019 spreekt Nadia Nsayi in ‘De Preekstoel’ in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

7 september 2019

Op zaterdag 7 september 2019 organiseren Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een stadswandeling langs plaatsen die symbool staan voor de (vergeten) relaties tussen Antwerpen en Congo.

15 november 2019

Op vrijdag 15 november 2019 organiseren Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een stadswandeling langs plaatsen die symbool staan voor de (vergeten) relaties tussen Antwerpen en Congo.

14 december, 2017 - 19:00

Huldiging Ambassadeurs voor de vrede 2017

Op donderdag 14 december 2017 huldigt Pax Christi Vlaanderen in Brussel de nieuwe Ambassadeurs voor de vrede.

Kristin Verellen & Circles – We have the choice, Mohamed El Bachiri en Christophe Busch & Kazerne Dossin zijn de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede. Mohamed El Bachiri en Kristin Verellen worden door Pax Christi Vlaanderen samen gehuldigd voor de diepmenselijke en inspirerende weerbaarheid waarmee zij een antwoord boden en bieden op de aanslagen van 22 maart 2016. Zij verloren in metrostation Maalbeek allebei hun levenspartner.  Christophe Busch en de Kazerne Dossin worden geëerd voor hun heldere, kritische en diepgaande duiding voor een ruim publiek van de mechanismen die leiden tot de zwaarste schendingen van de mensenrechten.

Liefde en verbinding als antwoord op de gruwel van terreur

Mohamed El Bachiri begon als reactie op het verlies van zijn vrouw met een ‘jihad van liefde’, een even moedig als ontwapenend pleit voor liefde en verbondenheid als geweldloos wapen tegen haat en wrok. Hij gaf zijn boodschap onder meer mee tijdens een TED-speech in Hilversum en in De Afspraak, rond kersttijd. Zijn pleidooi werd ondertussen, met de hulp van David Van Reybrouck, in een inspirerend boekje gegoten, dat ondertussen in meerdere talen is vertaald en verspreid.

Kristin Verellen kwam tot een gelijkaardige boodschap van inclusie en dialoog na het verlies van haar man Johan Van Steen in de aanslagen. Zij bouwde samen met een groep vrienden en gelijkgezinden ‘Circles – We have the choice’ uit: cirkels waarin de deelnemers, mens naast mens, verwonding en verwondering delen, in woorden, beelden, muziek en stilte. Met dit vrijwillig burgerinitiatief willen zij een antwoord bieden op veel vragen die opborrelen in een wereld waar verharding, polarisering, extremisme, blind geweld en terreur tot traumatiserende situaties kunnen leiden, en tegemoetkomen aan de grote nood aan verbinding. Tegelijk vormen de interculturele Cirkels een oproep tot verdraagzaamheid en verzoening.  Daarnaast komt er volgend jaar ook in het licht van de vrede een boek uit met de fotografie van Johan Van Steen en de gedichten van Kristin geschreven in de periode na de aanslag.

Geschiedenis en doorgedreven analyse als preventie van (massa)geweld

Het Dossin-museum en zijn programma zijn een waardevol en noodzakelijk instrument in vredeseducatie en vorming van burgerzin. Ze bieden hun bezoekers een toegankelijke, diepgravende en doorleefde analyse van de zwaarste mensenrechtenschendingen, zoals massageweld en genocide. Criminoloog en Holocaust- en genocide-expert Christophe Busch volgde in 2016 Herman Van Goethem (die het museum uitbouwde) op als directeur van de Kazerne Dossin. Hij legt, onder meer door zijn studiewerk rond polarisering, radicalisering en gewelddadig extremisme, nieuwe accenten in een thematiek die onze samenleving, in het bijzonder na de aanslagen in het Joods museum, in Parijs en in Zaventem en Maalbeek, bezighoudt en naar fundamentele antwoorden doet zoeken.

Van harte welkom op de huldiging

De nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede worden gehuldigd op een bijzondere avond in De Markten, in hartje Brussel.

Presentatie: Annabelle Van Nieuwenhuyse
Muziek: Damast Duo - zijnde Jonas Malfliet op accordeon en Shalan Alhamwy op viool.

14 december 2017 - 19.30 u. (deuren: 19 u.)
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

Gratis

Schrijf je hier in

Pax Christi Vlaanderen reikt jaarlijks de titel van ‘Ambassadeur voor de Vrede’ uit aan vredesfiguren en bruggenbouwers: personen of groepen die zich met een bijzonder engagement inzetten voor vrede, weerbaarheid, verbondenheid en respect voor de mensenrechten. De titel werd voor het eerst toegekend in 1999. Meer info over de Ambassadeurs voor de Vrede op deze pagina.