Lezing: Schiet de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden haar doel voorbij? | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
19 februari 2020

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

23 november, 2017 - 09:00

Lezing: Schiet de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden haar doel voorbij?

Op 23 november 2017 geeft Brigitte Herremans aan de KU Leuven een lezing over de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden, en hoe die efficiënter kan en moet worden ingezet.

De lezing van Midden-Oostenexperte Brigitte Herremans kadert in de lezingenreeks 'My Land Your Land' over Israël en de Palestijnse gebieden, die plaatsheeft aan de KU Leuven naar aanleiding van 50 jaar bezetting.

De Europese Unie en haar lidstaten zijn de grootste donoren in de Palestijnse gebieden. Toch hebben hun financiële inspanningen niet het gewenste resultaat omdat de EU geen coherent beleid ontwikkelde om Israël’s schendingen van het internationaal (humanitair) recht tegen te gaan. De hulp resulteerde niet in een sterke Palestijnse regering die perspectieven heeft op een soevereine Palestijnse staat en zo een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van zowel Palestijnse als Israëlische burgers. Deze lezing legt bloot hoe Europa’s hulp zijn doel voorbij schiet en analyseert hoe hulp efficiënter kan worden ingezet als Israëls schendingen van het internationaal recht centraal staan.

Praktisch:

23 november 2017, van 9 tot 11 uur

Room : MSI1 00.14
Building : 118-01 MSI1 Mgr. Sencie Instituut
Erasmusplein 2, 3000 Leuven

Registratie via deze pagina.

De lezing wordt in het Nederlands gehouden. Zij maakt deel uit van het vak Instellingen en Beleid van de Ontwikkelingslanden gegeven door professor Patrick Develtere.