Agenda

Terug naar overzicht
29 november 2017

Op woensdag 29 november 2017 heeft de herfstsessie plaats van de Opleiding Vredeseducatie 2017. Thema: 'Mensen- en kinderrechten: een dam tegen geweld?'.

29 november 2017

Een vierde editie van dit warme en gastvrije evenement voor alle mensen met een goei ♥. Deze keer een special edition met een pop-up dienstenkantoor van Antwerpse partners. (werk, vrije tijd, onderwijs, gezondheid).

10 december 2017

Op 10 december 2017 heffen we het glas op de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN als trots lid van dit netwerk.

23 november, 2017 - 09:00

Lezing: Schiet de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden haar doel voorbij?

Op 23 november 2017 geeft Brigitte Herremans aan de KU Leuven een lezing over de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden, en hoe die efficiënter kan en moet worden ingezet.

De lezing van Midden-Oostenexperte Brigitte Herremans kadert in de lezingenreeks 'My Land Your Land' over Israël en de Palestijnse gebieden, die plaatsheeft aan de KU Leuven naar aanleiding van 50 jaar bezetting.

De Europese Unie en haar lidstaten zijn de grootste donoren in de Palestijnse gebieden. Toch hebben hun financiële inspanningen niet het gewenste resultaat omdat de EU geen coherent beleid ontwikkelde om Israël’s schendingen van het internationaal (humanitair) recht tegen te gaan. De hulp resulteerde niet in een sterke Palestijnse regering die perspectieven heeft op een soevereine Palestijnse staat en zo een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van zowel Palestijnse als Israëlische burgers. Deze lezing legt bloot hoe Europa’s hulp zijn doel voorbij schiet en analyseert hoe hulp efficiënter kan worden ingezet als Israëls schendingen van het internationaal recht centraal staan.

Praktisch:

23 november 2017, van 9 tot 11 uur

Room : MSI1 00.14
Building : 118-01 MSI1 Mgr. Sencie Instituut
Erasmusplein 2, 3000 Leuven

Registratie via deze pagina.

De lezing wordt in het Nederlands gehouden. Zij maakt deel uit van het vak Instellingen en Beleid van de Ontwikkelingslanden gegeven door professor Patrick Develtere.