Oecumenisch Vredesgebed - Uitgedaagd door de ander | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
22 september 2021

'Uitgedaagd door de ander' verwijst tevens naar de evangelische opdracht: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” (Mattheus 7, 12).

26 september 2021

2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we samen met andere landen in Europa in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

29 september 2021

E.H. Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen, gaat voor in deze oecumenische vredesdienst.

29 september, 2021 - 11:00

Oecumenisch Vredesgebed - Uitgedaagd door de ander

Op woensdag 29 september 2021 zal E.H. Paul Lansu (RK priester) voorgaan in de oecumenische vredesdienst “Uitgedaagd door de ander” in de geest van evangelische rechtvaardigheid en vrede. In de vredesliturgie kunnen mensen zich optrekken aan het woord Gods. Naast een lezing uit en uitleg bij de Heilige Schrift, is er duiding bij de actualiteit. In de dienst wordt er samen gezongen en gebeden.

Gelovigen van verschillende christelijke denominaties en alle mensen van goede wil zijn van harte welkom op deze oecumenische vredesdienst.

-------------

Het wekelijks oecumenisch middaggebed is een initiatief van de Antwerpse Raad van Kerken. 

E.H. Paul Lansu is actief bij Pax Christi International en Pax Christi Vlaanderen als bestuurslid, en eveneens bij Attent - het Netwerk voor maatschappelijke inzet van het bisdom Antwerpen. Hij heeft jarenlang samengewerkt met de Wereldraad van Kerken in Genève, voornamelijk rond de conflicten in het Midden-Oosten, en de thematiek van veiligheid en ontwapening om op internationaal vlak een verschil te maken. 

Praktisch:

Woensdag 29 september 2021 om 11u.

Protestantse Kerk 'De Brabantse Olijfberg'

Lange Winkelstraat 5, Antwerpen.

Iedereen welkom