Oecumenisch Vredesgebed - Uitgedaagd door de ander | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
6 juni 2022

Onze vrijwilligers van de Werkgroep Veiligheid en Ontwapening schreven een Manifest voor Vrede. Lanceer dit mee op onze bewegingsdag.

8 juni 2022

Het Vredeshuis Aalst organiseert een gesprek over het boek 'Ik weiger te haten. De mechanismen die het antisemitisme veroorzaken en in stand houden'. Auteur Geert Vervaele zal verschillende onderwerpen uit het boek belichten, waaronder de kwestie van het Aalsters carnaval.

10 juni 2022

Zit jij ook met veel vragen over de oorlog in Oekraïne? Kom dan naar onze gespreksavond op 10 juni in het Muntpunt in Brussel en stel je vragen aan een deskundig panel.

29 september, 2021 - 11:00

Oecumenisch Vredesgebed - Uitgedaagd door de ander

Op woensdag 29 september 2021 zal E.H. Paul Lansu (RK priester) voorgaan in de oecumenische vredesdienst “Uitgedaagd door de ander” in de geest van evangelische rechtvaardigheid en vrede. In de vredesliturgie kunnen mensen zich optrekken aan het woord Gods. Naast een lezing uit en uitleg bij de Heilige Schrift, is er duiding bij de actualiteit. In de dienst wordt er samen gezongen en gebeden.

Gelovigen van verschillende christelijke denominaties en alle mensen van goede wil zijn van harte welkom op deze oecumenische vredesdienst.

-------------

Het wekelijks oecumenisch middaggebed is een initiatief van de Antwerpse Raad van Kerken. 

E.H. Paul Lansu is actief bij Pax Christi International en Pax Christi Vlaanderen als bestuurslid, en eveneens bij Attent - het Netwerk voor maatschappelijke inzet van het bisdom Antwerpen. Hij heeft jarenlang samengewerkt met de Wereldraad van Kerken in Genève, voornamelijk rond de conflicten in het Midden-Oosten, en de thematiek van veiligheid en ontwapening om op internationaal vlak een verschil te maken. 

Praktisch:

Woensdag 29 september 2021 om 11u.

Protestantse Kerk 'De Brabantse Olijfberg'

Lange Winkelstraat 5, Antwerpen.

Iedereen welkom