Tentoonstelling 'Vreedzaam verzet in Palestina' van 16 januari tot 1 februari 2017 | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
19 februari 2020

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

16 januari, 2017 - 12:45

Tentoonstelling 'Vreedzaam verzet in Palestina' van 16 januari tot 1 februari 2017

Van 16 januari tot 1 februari 2017 loopt bij Pax Christi Vlaanderen de tentoonstelling 'Vreedzaam verzet'.

De Israëlisch-Palestijnse kwestie roept meestal negatieve associaties op. Toch zijn er ook talloze mensen in Palestina en Israël die geweldloos voor verandering opkomen. Dit vreedzame verzet speelt zich vaak onder de radar af. Broederlijk Delen wil samen met Pax Christi Vlaanderen een andere kant van het conflict tonen en dit verzet in de schijnwerpers plaatsen. We doen dit onder meer via de steun aan en samenwerking met Palestijnse en Israëlische organisaties en door sensibilisering in Vlaanderen.

Vanaf 16 januari 2017 is de tentoonstelling 'De kracht van vreedzaam verzet in Palestina en Israël' te bezichtigen in het gebouw van Pax Christi Vlaanderen. Via citaten en foto’s zoomt ze in op concrete acties op het terrein. Palestijnen associëren geweldloos verzet vaak met het woord soemoed, veerkracht, en de dagelijkse strijd om waardigheid en rechten als onderwijs en bewegingsvrijheid. De realiteit van de bezetting voedt hun vreedzame acties. Israëlische mensenrechtenactivisten steunen Palestijnen in hun strijd om basisrechten omdat ze menen dat het lot van beide volkeren met elkaar verbonden is.

Waar en wanneer:

Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen

Van 16/01/2017 t.e.m. 1/02/2017

  • Open in de week van 09 tot 16 u.
  • En tijdens de open avonden op 26 januari en 31 januari 2017 vanaf 18u30

Brigitte Herremans, beleidsmedewerker Israël en Palestina bij  Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, schreef een mooie bijdrage voor Recto Verso over Vreedzaam verzet en kunst maken onder de bezetting. Lees het artikel via deze link.

Meer informatie over de open avond met Brigitte Herremans en Ludo Abicht vind je hier. Inschrijven is gratis.

Meer informatie over de open avond met Yael Brakin vind je hier. Inschrijven is gratis.