VERBINDINGsfestival - Samen voor beter | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
23 januari 2020

Met een groep wijkbewoners uit de Hasseltse wijken Hollandsveld, Katerina of de Kempische Wijk zullen we een voorstelling maken. De voorstelling met situaties uit het dagdagelijkse leven wordt vertoond tijdens Tournée Locale.

25 januari 2020

Sluit je aan bij de Vredeswake op zaterdag 25 januari 2020 om oorlog met Iran te vermijden! 14u op het Europaplein aan Brussel-Centraal.

30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 geeft Paul Lansu een lezing in de kerk van oud Waterschei in Genk.

6 maart, 2018 - 14:00

VERBINDINGsfestival - Samen voor beter

In een samenleving waar verbindende factoren wegvallen wordt het moeilijker om met diverse groepen samen te wonen. Als tegenstellingen de overhand halen verdwijnt het cement tussen mensen, organisaties en buurten. Dan heerst het ieder-voor-zich.

Maar als mensen opstaan die de polis als een samenwerkingsproject zien, als groepen ijveren voor coalitie, dan krijg je sociale cohesie.

Beweging.net wil werken aan meer samenhang. Ze willen mensen en organisaties laten proeven van verbindende initiatieven die inspirerend werken. Daar waar vroeger verenigen van mensen een middel was, is het nu meer en meer een doel geworden.

Om dit in de praktijk te brengen organiseert Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde het VERBINDINGsfestival 'Samen voor beter' met onder meer onze collega Thomas Deweer die er een workshop aanbiedt samen met Saïda IsbaÏ (ACV Diversiteit) over polarisatie geïnspireerd op de bevindingen van de Vredesweekcampagne 2017.