Agenda

Terug naar overzicht
21 september 2019

De 30ste Vlaamse Vredesweek gaat van start op 21 september en loopt tot 2 oktober 2019.

21 september 2019

Gedurende de hele Vredesweek loopt in Brugge een tentoonstelling met affiches en foto's.

21 september 2019

Op zaterdag 21 september 2019 heeft in de Sint-Jacobskerk in Brugge een vredesviering plaats.

6 maart, 2018 - 14:00

VERBINDINGsfestival - Samen voor beter

In een samenleving waar verbindende factoren wegvallen wordt het moeilijker om met diverse groepen samen te wonen. Als tegenstellingen de overhand halen verdwijnt het cement tussen mensen, organisaties en buurten. Dan heerst het ieder-voor-zich.

Maar als mensen opstaan die de polis als een samenwerkingsproject zien, als groepen ijveren voor coalitie, dan krijg je sociale cohesie.

Beweging.net wil werken aan meer samenhang. Ze willen mensen en organisaties laten proeven van verbindende initiatieven die inspirerend werken. Daar waar vroeger verenigen van mensen een middel was, is het nu meer en meer een doel geworden.

Om dit in de praktijk te brengen organiseert Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde het VERBINDINGsfestival 'Samen voor beter' met onder meer onze collega Thomas Deweer die er een workshop aanbiedt samen met Saïda IsbaÏ (ACV Diversiteit) over polarisatie geïnspireerd op de bevindingen van de Vredesweekcampagne 2017.