Vormingsdag vredesspiritualiteit “God bant wereldwijd oorlogen uit” | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
19 februari 2020

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

12 juli, 2016 - 09:15

Vormingsdag vredesspiritualiteit “God bant wereldwijd oorlogen uit”

Op dinsdag 12 juli 2016 houdt de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen een dag van vorming, reflectie en ontmoeting in de Gregoriuszaal van de Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, in Sint-Andries Brugge.

Deze jaarlijkse vormingsdag staat open voor alle medewerkers en belangstellenden.

‘God bant wereldwijd oorlogen uit’… In de context van religie en geweld bespreekt Prof. Dr. Rik Hoet in de voormiddag deze thematiek en beantwoordt de vraagstelling.

Dit jaar worden meerdere werkvormen gehanteerd: conferentie, debat, bezinning en theater.

In de namiddag brengt acteur Ignace Goethals met begeleiding van Gerrit Jalet een ontroerend oorlogsverhaal Ons Moeder binst de Grooten Oorlog’. Barmhartigheid en de kracht van kwetsbaarheid zijn de kernthematieken van deze tweespraak in de context van WO I. Het is een bewerking van De moeder en de drie soldaten van Ernest Claes (1917). Aansluitend is er vraagstelling, duiding en info door de acteurs en uit de actualiteit van Pax Christi Vlaanderen.

Adres: Gregoriuszaal, Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8200 Sint-Andries, 050/40 61 80, www.abdijzevenkerken.be   

Kostprijs: 10 euro (incl. BTW, exclusief lunch)

Inschrijven via paxchristi@paxchristi.be of 03/225 10 00. De inschrijving is definitief na overschrijving.  

Programma

9.15 u.

Onthaal met water, thee of koffie

9.30 u.

Openingslied en gebed

9.45 u. 

1e Conferentie (Rik Hoet)

10.30 u.

koffiepauze

10.45 u.

2e Conferentie (Rik Hoet)

11.30 u.

Open vraagstelling en debat met de inleider

12 u.

Dageucharistie met de monniken in de abdijkerk

12.45 u.

Middagmaal in Bistro Zevenkerken, middagpauze, boswandeling, abdijshop …

14 u.

Toneelvoorstelling ‘Ons Moeder binst den Grooten Oorlog’ door Ignace Goethals en Gerrit Jalet, aansluitend vraagstelling, duiding en overleg met de acteurs

16 u.

Info uit Pax Christi Vlaanderen en afsluitend lied en gebed