Vredesconferentie 15 april: willen Belgen nieuwe gevechtsvliegtuigen? | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
21 september 2020

Op de Internationale Dag van de Vrede organiseren de Sint-Michielskerk/ Vredeskerk Leuven en Pax Christi Vlaanderen een vredeswake in het teken van Laudato Si'.

22 september 2020

Gesprek met Jan De Cock in het kader van de Brugse Vredesweek

23 september 2020

Hoe ga ik om met conflict in de klas? 'Wapen' je dankzij deze online vorming voor leerkrachten en klastitularissen.

15 april, 2016 - 12:15

Vredesconferentie 15 april: willen Belgen nieuwe gevechtsvliegtuigen?

De Belgische regering kondigde op 22 december 2015 de verhoging aan van het Belgische defensiebudget naar 1,3% van het BBP en militaire investeringen ter waarde van 9.2 miljard euro tegen 2030. Daaronder ook de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen, die minstens 15 miljard euro zullen kosten. 

Pax Christi Vlaanderen verzet zich uitdrukkelijk tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Deze hebben een onverantwoord hoge kostprijs en dragen zelden bij tot een duurzame oplossing van conflicten. We kiezen daarentegen voor een Belgisch leger dat optreedt als effectieve beschermingsmacht voor burgers in conflictgebieden, en dat zich specialiseert in VN-vredesmissies. Dat kost een pak minder geld, en draagt meer bij aan vrede en stabiliteit. Nieuwe gevechtsvliegtuigen kannibaliseren echter de middelen die nodig zijn om het Belgisch leger te transformeren tot zo’n beschermingsmacht voor burgers.

Duurzame vrede wordt bovendien enkel bereikt door massaal te investeren in conflictpreventie, vredesopbouw en ontwikkeling. Enkel op die manier kunnen de grondoorzaken van conflicten worden aangepakt.

De jaarlijkse vredesconferentie van de Belgische vredesbeweging, op 15 april 2016, staat daarom in het teken van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Op 24 april 2016 organiseert de vredesbeweging ook een nationale manifestatie tegen deze gevechtsvliegtuigen.


Programma Vredesconferentie (15 april 2016):

12u15: Onthaal

13u00 - Inleiding door een vertegenwoordiger van het platform “Geen gevechtsvliegtuigen”

13u15 tot 14u30 - Deel 1: Buitenlands beleid en defensie & alternatieven

Kritische analyse van het buitenlands beleid en de defensie van België en de rol van militaire interventies (Christophe Wasinski ULB)

Getuigenis van de impact van een Belgische militaire interventie en de alternatieven (Patrick Haimzadeh, Le Monde Diplomatique, voormalig Frans diplomaat in Libië. Te bevestigen)

Kritische analyse van de militaire ontwikkelingen als antwoord op de internationale spanningen. Het voorbeeld van Rusland (Tom Sauer, Universiteit Antwerpen)

14u45 tot 15u45 - Deel 2: De gevechtsvliegtuigen

De Europese context en de overcapaciteit op vlak van gevechtsvliegtuigen (Siemon Wiezeman, SIPRI)

De aankoop van nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen in Nederland (Christ Klep, militair historicus, Universiteit van Utrecht)

15u45 tot 16u30 - Deel 3: debat

Samenvatting van de verschillende bijdragen en belangrijke punten voor het debat (Ludo De Brabander, Vrede vzw)

Politiek debat met parlementairen

Reservatie gewenst via: info@cnapd.be

Simultane vertaling FR/NL

Locatie: Kamer van Volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel.

Organisatie van CNAPD, CSO, Intal, LEF-FGE, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, Vredesactie en het platform “Geen Gevechtsvliegtuigen”.

Lees het dossier waarin Pax Christi Vlaanderen haar visie over veiligheid en ontwapening uiteenzet.