Vredesconferentie: No more Hiroshima, No more Nagasaki! | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
22 september 2021

'Uitgedaagd door de ander' verwijst tevens naar de evangelische opdracht: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” (Mattheus 7, 12).

26 september 2021

2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we samen met andere landen in Europa in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

29 september 2021

E.H. Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen, gaat voor in deze oecumenische vredesdienst.

19 september, 2020 - 14:00

Vredesconferentie: No more Hiroshima, No more Nagasaki!

Op zaterdag 19 september organiseert Vredesstad Ieper een conferentie naar aanleiding van de 75ste herdenking van de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.

Op 5 en 9 augustus vonden wereldwijd activiteiten plaats om de gevallen slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki te herdenken. De verschrikkelijke gevolgen van de atoombomaanvallen toonden aan dat kernwapens onmenselijk zijn en nooit meer gebruikt mogen worden. Wereldwijd roepen activisten, burgers, politici, overheden de kernwapenstaten op om zich volledig te ontdoen van hun kernwapens. Toch stellen we vast dat er vandaag nog steeds meer dan 13.000 kernwapens aanwezig zijn, de uitgaven van kernwapenstaten aan hun arsenalen toenamen in 2019 en de nucleaire afschrikking weer een voorname plek krijgt in veiligheidsbeleid. 

Tijdens de conferentie wordt er daarom een blik geworpen op het verleden om een beter begrip te krijgen over waar we vandaan komen. Vervolgens zal ook het nieuwe Verbodsverdrag op kernwapens, dat mee tot stand kwam door de Nobelprijslaureaat ICAN, besproken worden en welke rol België te spelen heeft om ervoor te zorgen dat de wereld bevrijd wordt van de kernwapens.

De conferentie is gratis, maar reserveren is verplicht.

Het volledige programma: